072-3300504

זכויות העובד

רשימת זכויות כל המועסקים בישראל - ישראלים ומהגרי עבודה.

04-06-2006 10:58:00

"קו לעובד" היא עמותה ללא כוונות רווח שמטרתה להגן על זכויות העובדים במשק הישראלי. העמותה מקיימת פעילות הסברה נרחבת בקרב עובדים ישראלים ומרכזת באתר האינטרנט שלה מידע נרחב על זכויות עובדים. הזכויות המפורטות כאן הן זכויות המינימום המוקנות לעובד לפי החוק וצווי הרחבה, והן מובאות כאן באדיבות "קו לעובד"

לכל עובד יש זכויות.
לכל עובד יש זכויות.

שכר מינימום
שכר המינימום לחודש עבודה במשרה מלאה (186 שעות) 3456.58 ש"ח, ו-18.58 ש"ח לשעת עבודה.

מועד התשלום
על המעביד לשלם את השכר לא יאוחר מה - 9 לחודש (עבור החודש הקודם).

החזר הוצאות נסיעה
אם העובד משלם עבור הוצ' נסיעה לעבודה, חייב המעביד בהחזרם עד לסכום מקסימלי של 20.76 ש"ח ליום (מתעדכן פעם בשנה), או עבור כרטיס חופשי. לא ניתן לחלק את סכום כרטיס חודשי חופשי במספר ימי העבודה. עובד זכאי לקבל את מלוא הסכום עבור חופשי חודשי, או תעריף רגיל לכל יום.

שעות נוספות
שעה נוספת היא כל שעת עבודה לאחר 8 שעות - כשעובדים שישה ימים בשבוע, או כל שעת עבודה לאחר 9 שעות - בחמישה ימים בשבוע. שעות נוספות מחשבים אך ורק לפי מספר השעות באותו יום (ולא מקזזים בשעות ימים אחרים).

תוספת תשלום
בשעתיים ראשונות - תוספת 25%. מעל השעתיים הראשונות - תוספת 50%. עבודה בשבתות ובחגים - תוספת של 50%.

שעות שבת
שבת או כל יום מנוחה שבועי אחר, 36 שעות רצופות מכניסת השבת ועד צאתה. העובד זכאי לתוספת 50%, ובנוסף, ליום חופשי במשך השבוע.

משמרת לילה
אם לפחות שעתיים מהמשמרת הן בין 10 בלילה ל- 6 בבוקר, יום העבודה הוא בן 7 שעות. כל שעה מעבר לכך נחשבת נוספת.

חופשה שנתית
בשבוע עבודה בן חמישה ימים: 10 ימים בשנה במשך 4 השנים הראשונות. 12 ימים לאחר ארבע שנים.
לשבוע עבודה בן שישה ימים: 12 ימים בשנה במשך 4 השנים הראשונות ו-14 יום בשנה החמישית.

דמי מחלה
המעסיק חייב בתשלום כנגד הצגת אישור רפואי. יום ראשון לא משולם. לימים השני והשלישי זכאים ל-37.5% מהשכר היומי. מהיום הרביעי ואילך זכאים ל-75% משכרו. עובד זכאי לתשלום עבור 18 ימי מחלה בשנה, ורשאי לצבור עד 90 ימים. אי-תשלום ימי מחלה נחשב כהלנת שכר. ניתן להתלונן במשרד העבודה כאי-תשלום שכר מינימום.

בריאות תעסוקתית
עובד זכאי למידע והדרכה בדבר הסיכונים הבריאותיים אליהם הוא נחשף בעבודתו. מעביד חייב להקים ועדות בטיחות בשיתוף העובדים במקום שיש יותר מ- 25 עובדים.

דמי הבראה
עובד שהשלים שנת עבודה, זכאי לדמי הבראה בתעריף יומי קבוע (כיום 306 ש"ח), המתעדכן פעם בשנה: לשנה הראשונה - 5 ימים, שנייה ושלישית - 6 ימים, רביעית עד עשירית - 7 ימים. דמי הבראה נהוג לשלם בחודשים יוני או יולי.

דמי חגים
לאחר שלושה חודשים זכאי עובד לתשלום עבור תשעה ימי חג בשנה לפי דתו, אם לא חלו ביום המנוחה השבועי (שבת).

ימי אבל
לאחר שלושה חודשים זכאי עובד המקיים חובת אבלות מטעמי דת או נוהג, לתשלום שבעה ימי אבל במקרה של מות בן משפחה קרוב.

פנסיה
חלק מהעובדים במשק זכאים להשתתפות המעביד בחיסכון לפנסיה מכוח הסכם קיבוצי או צו-הרחבה.

פיצויי פיטורים
זכאים לתשלום עובדים שהועסקו מעל שנה, שפוטרו. או שעבודתם הופסקה בשל: הרעת תנאי עבודה (הורדת שכר, הורדת שעות, שינוי תפקיד; מצב בריאותי; לאחר לידה תוך 9 חודשים לצורך טיפול בילד; עובד שאינו מסוגל לעבוד מסיבה רפואית והביא אישור מרופא תעסוקתי; מעבר למרחק של יותר מ- 40 ק"מ ממקום העבודה לצורך הצטרפות לבן/בת זוג המתגורר שם; פטירת מעסיק/עובד. עובד המתפטר משום שלא קיבל את זכויותיו לפי החוק זכאי לפיצויים.

פיטורים שלא כדין
אסור לפטר מי שהיה מעורב בנסיון לארגן את העובדים במקום העבודה וכן את מי שתבע את מעסיקו בגין הלנת שכר, בעודו עובד.

הודעה מוקדמת לפיטורים
עובד חודשי - במהלך שנת עבודתו הראשונה יהיה זכאי להודעה מוקדמת של יום לכל חודש עבודה בששת חודשי עבודתו הראשונים ויומיים וחצי לכל חודש עבודה החל בחודש השביעי לעבודתו עד למקסימום של שלושה שבועות. לאחר שנת עבודה יהיה זכאי להודעה מוקדמת של חודש.

עובד יומי - במהלך שנת עבודתו הראשונה - יום לכל חודש עבודה. לאחר שנת עבודה - שבועיים. במהלך שנת עבודתו השניה - שבועיים ועוד יום נוסף לכל חודשיים עבודה - בשנה זו. במהלך שנת העבודה השלישית – שלושה שבועות ועוד יום נוסף לכל חודשיים עבודה בשנה זו. לאחר שלוש שנות עבודה ואילך - חודש.

תשלום עבור הודעה מוקדמת
במקרה והמעביד לא קיים את חובת ההודעה המוקדמת יהיה זכאי העובד לפיצוי תמורת הודעה מוקדמת, בגובה הפסד השכר הרגיל עבור תקופת ההודעה המוקמת.

במקרה בו העובד לא קיים את חובת ההודעה המוקדמת, רשאי המעביד לנכות מכל סכום שיגיע לעובד סכום השווה לשכר הרגיל שהיה מקבל עבור תקופת ההודעה המוקדמת שלא עבד בה.

אישור בכתב על הפסקת עבודה
חובה על המעביד לתת לעובד אישור בכתב על מועד התחלה וסיום העבודה. את המכתב יש לתת עד 15 יום מיום העבודה האחרון. אם המעסיק מסרב ניתן להתלונן במשרד העבודה. אי מתן האישור הינו עבירה פלילית, שדינה קנס בסך 9,600 ש"ח.

התיישנות להגשת תביעות לביה"ד לעבודה
ניתן להגיש תביעה עד 7 שנים מהפסקת העבודה.

פיצוי על הלנת שכר
ניתן לתבוע רק עד תום שנה ממועד הלנת השכר (את השכר המולן עצמו ניתן, כאמור, לתבוע עד שבע שנים מיום הפסקת העבודה).

פדיון חופשה
ניתן לתבוע עבור חמש השנים האחרונות לעבודה. את התביעה צריך להגיש עד שלוש שנים.

תשלום דמי הבראה
מי שעדיין עובד באותו מקום עבודה, יכול לתבוע דמי הבראה עבור כל שנות עבודתו. מי שעבודתו נפסקה, יכול לתבוע רק עבור השנתיים האחרונות שעבד. את התביעה ניתן להגיש עד 7 שנים מיום הפסקת העבודה.

אנחנו ניתן לך את כל
המידע שיחסוך לך
הרבה זמן וכסף!
השאר/י פרטים לייעוץ
לימודים חינם!
באנר פירסומי
מה מתאים לך ללמוד?
יש לבחור שיטת חיפוש, להזין את התחום
וללחוץ על אייקון החיפוש
סוג לימודים
  • מכינות, בגרות ופסיכומטרי
  • לימודי תואר ראשון
  • הנדסאים
  • לימודי תואר שני
  • קורסים ולימודי תעודה
  • לימודים בחו"ל
  • לימודי תואר שלישי
קטגוריה
תחום
איזור
345
מקצועות
2538
מוסדות
17566
מסלולי לימוד