072-3300504

מדיניות פרטיות של יורם לימודים בע"מ

חברת יורם לימודים בע"מ ("יורם לימודים").מכירה בחשיבות השמירה על הפרטיות של המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מפעילה ומנהלת ("האתר").שימושך באתר ו/או רישומך לשירותים באתר מהווים את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות להלן.

רישום לשירותים (עדכון 01/11/16)
חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי אודותיך לרבות פרטים מזהים, פרטי התקשרות, פרטי כרטיס האשראי שברשותך וכו'. אינך חייב על פי חוק למסור את המידע אולם ללא מסירת המידע לא תוכל לקבל שירותים אלו. לצורך קבלת חלק מהשירותים באתר מעבירה יורם לימודים את המידע אודותיך לגורמים הרלוונטים לרבות מוסדות לימוד וגופים מסחריים, בהתאם לסוג השירות אליו נרשמת והמידע המבוקש על ידך במסגרת אותו שירות. יורם לימודים לא תהיה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים בכל מידע אשר ייאסף על ידם אודותיך, ככל שייאסף, לרבות מידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם על ידי יורם לימודים ו/או אשר נמסר להם ישירות על ידך. יובהר כי מדיניות הפרטיות של יורם לימודים לא תחול על צדדים שלישיים אלו מכיוון שחלק ממוסדות הלימוד אינם לקוחות של יורם, הטופס לא ישלח למוסד הלימודים והוא לא יוכל ליצור עמך קשר.

באוקטובר 2016 סיימה ההחברה את השלב האחרון בשינוי המודל העסקי שהחל בספטמבר 2015. החל מאוקטובר 2016 עודכנו טפסי הרישום באתר בהתאם למודל העסקי החדש כך שכלל המבקרים באתר רשאים לבחור להירשם ולקבל את שירותי הפרימיום (הכוללים שירות אישי ללא עלות ובכללו שיחה עם יועץ לימודים, בדיקת התאמה והעברת פרטי המתעניין למספר מוסדות לימוד שעשויים להיות רלוונטיים לתחומי ענייניו) ללא צורך אקטיבי/יזום בסימון נפרד שהינם מאשרים לקבל חומר פרסומי כתנאי לשירות.

מאגרי מידע
המידע אשר תמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר וכל מידע אחר אשר תמסור בהמשך, כמתבקש מסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או בעת שימושך באתר ישמרו במאגרי המידע של יורם לימודים. יורם לימודים תעשה שימוש במידע על פי הוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו. הינך מצהיר ומתחייב בזאת כי כל המידע שנמסר על ידך ו/או יימסר על ידך בעתיד הינו נכון אמין ומדויק וכי ביצעת את ההרשמה ו/או מסרת את המידע בשימך ועבור עצמך בלבד ולא בשם ו/או בעבור צדדים שלישיים.

השימוש במידע ומשלוח חומר פרסומי (עדכון 01/11/16)
יורם לימודים תהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע, הנדרש לה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך. יורם לימודים תהיה רשאית להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים כאמור ו/או לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר. כמו כן תהיה רשאית יורם לימודים לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף הרלוונטים לשירותים המבוקשים על ידך ולרבות הצעות עבודה אשר תסבור יורם לימודים כי יוכל להתאים ו/או לעניין אותך בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלה אודותיך.

על ידי שימוש בשירותים, הרשמה אליהם או מסירת פרטים, אתה מספק את הסכמתך כי יורם לימודים תחזור אליך בפנייה שיווקית בהתאם לסעיף 16ב לחוק הגנת הצרכן וכי אתה מסכים לפניות שיווקיות מאת יורם לימודים ו/או המוסדות הרלוונטיים המפורטים בקישור הבא : http://israel-study.co.il/ . באפשרותך לחזור בך מהסכמה זו בכל עת באמצעים הקבועים בחוק. הסכמה זו תחול גם על ספקי המשנה של מערכת הכוונה שיספקו לה שירותים.
כמו כן, על ידי מתן פרטייך ליורם לימודים באמצעות האתר אתה מאשר קבלת דברי פרסומת לפי סעיף 30א לחוק התקשורת.

במידה ואינך מעוניין בקבלת המידע הפרסומי או הינך מעוניין כי ישלח אליך רק לאחד או יותר מאמצעי התקשורת שמסרת לחץ כאן .

בנוסף לאמור לעיל, תהיה יורם לימודים רשאית למסור מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים, אם ניתנה הסכמתך לכך, או בכל אחד מהמקרים בהם (1) תהיה יורם לימודים מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי; (2) תעמוד יורם לימודים בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו על ידך באתר; (3) הפרת את תנאי השימוש באתר; (4) תתקבל אצל יורם לימודים טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה תהיה יורם לימודים רשאית למסור את המידע אודותיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים
יורם לימודים אוספת ומנתחת מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים באתר וכו'. לצורך כך משתמשת יורם לימודים בשיטה המסייעת לה לנטר את דפוסי הפעילות באתר ואת מידת השימוש בתכנים ובשירותים השונים באתר. עיבוד המידע נועד לצורך בקרה, מחקר, תחזוקה הגנה ושיפור השירותים הניתנים באתר והוא אינו מזהה אותך באופן אישי.

שינויים במדיניות הפרטיות
יורם לימודים תהיה רשאית לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לרבות הוראות שעניינן שימוש במידע שמסרת. יורם תודיע למשתמש על כל שינוי מהותי אשר יחול בהוראות מדיניות הפרטיות.

באנר פירסומי
מה מתאים לך ללמוד?
יש לבחור שיטת חיפוש, להזין את התחום
וללחוץ על אייקון החיפוש
סוג לימודים
  • מכינות, בגרות ופסיכומטרי
  • לימודי תואר ראשון
  • הנדסאים
  • לימודי תואר שני
  • קורסים ולימודי תעודה
  • לימודים בחו"ל
  • לימודי תואר שלישי
קטגוריה
תחום
איזור
345
מקצועות
2538
מוסדות
17566
מסלולי לימוד