072-3300504

תואר שני בניהול ופיתוח המשאב האנושי

המכללה האקדמית ספיר

תנאי קבלה
התוכנית מתאימה לבוגרים מתחומי מדעי החברה, מדעי התנהגות, ניהול ומנהל עסקים המעוניינים להיות למומחים בתחום של ניהול ופיתוח המשאב האנושי. אלה הם בעלי תואר אקדמי המבינים כי ללא קשר לסוג הארגון ו/או עיסוקו, היתרון האמיתי של ארגון טמון בהון האנושי המרכיב אותו, וביכולת של המשאב האנושי להתמודד עם האתגרים הרבים המוצבים בפניו, להמשיך ללמוד ולהתפתח ובכך לאפשר לארגון להגיע לביצועים גבוהים ולשגשג לאורך זמן.

פטור מאנגלית אקדמית.
ממוצע 80 בתואר ראשון המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה (או ממוצע תואר 75 מתחומי ההנדסה או מדעי החיים - BSc).
בוגרי מחלקות אקדמיות שלא מתחום ניהול המשאב האנושי יהיו חייבים בלימודי השלמות בתחום זה ולעמוד בציון ממוצע של 80 לפחות בקורסי הקדם. קורסי הקדם הנדרשים הם: התנהגות ארגונית, סטטיסטיקה א' + ב', ניהול משאבי אנוש, שיטות מחקר, דיני עבודה, כלכלה*. כל קורסי הקדם, מלבד הקורס בכלכלה, יילמדו במהלך חופשת הקיץ לפני פתיחת שנת הלימודים**. הקורס בכלכלה יילמד במהלך סמסטר א'.
קבלה לתוכנית ללימודים לתואר שני בהחלטה של וועדת הקבלה של התוכנית, ובהסתמך על עמידה בתנאי הקדם. מכיוון שמספר המקומות לתוכנית ולהתמחויות הנו מוגבל, תינתן עדיפות למועמדים העומדים בכל דרישות הקדם ואשר מחויבים ללימודים ומוכנים להיערך לקראתם.
ראיון אישי
יובהר לתשומת לב המועמדים: במהלך שנה ב, המועמדים יידרשו לפרקטיקום בהיקף של 150 שעות, הכולל מפגשים בכתה, מפגשי מנחה, עבודה בשדה, ועבודה מסכמת.
* מילוי דרישות הקדם לקבלה לתוכנית היא באחריות הסטודנט.
קורסי ההשלמה מתקיימים במהלך סמסטר הקיץ, בסביבות חודשים יולי- אוגוסט, שלפני תחילת הלימודים.
מועמד/ת הנדרש/ת באחד מקורסי ההשלמה יש ליצור קשר עם מרכז המידע, ייעוץ ורישום לבדיקה והתאמה.

ועדת חריגים
על מתעניינים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, להגיש מכתב לוועדה ובו פירוט הסיבות / נסיבות המצדיקות קבלה לתוכנית באופן חריג.
ועדת החריגים של התוכנית תתכנס במהלך חודש יולי לבחון ולדון בכל הבקשות.
ע"פ הנחיות המועצה להשכלה גבוהה אנו רשאים לקבל לתוכנית מקסימום 10% מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה.
וועדת החריגים הנה הסמכות העליונה להחלטת הקבלה או אי הקבלה של מועמד חריג במסגרת מגבלה זו.
כמה זמן לומדים
שנתיים, יום וחצי בשבוע
מה מקבלים בסיום הלימודים
.M.A בניהול ופיתוח המשאב האנושי
פרטים על תואר שני בניהול ופיתוח המשאב האנושי

תכנית הלימודים לתואר שני בניהול ופיתוח המשאב האנושי במכללת ספיר שוזרת העמקה תיאורטית ועדכנית לצד ידע יישומי ופרקטי המאפשר פיתוח והטמעת תפיסת תפקיד ברורה וזהות פרופסיונלית בתפקידים המורכבים של העוסקים בניהול המשאב האנושי, קרי, מנהל משאבי האנוש והיועץ הארגוני. תכנית הלימודים מכשירה את המומחה לאמץ גישה פרופסיונלית המבוססת ראיות ולהיות ל-Evidence based human resource practitioner.

ההעמקה התיאורטית והעדכנית לצד ידע יישומי ופרקטי, המאפשר פיתוח והטמעת תפיסת תפקיד ברורה וזהות פרופסיונלית בתפקידים המורכבים של העוסקים בניהול ופיתוח המשאב האנושי, מעוגנת היטב בפרשיות הלימודים המרכיבים את התוכנית. ניתן לראות זאת בקורסי הליבה של שנה א' בתוכנית (למשל בקורסים: "פסיכולוגיה ארגונית", "סוציולוגיה ארגונית", "ניהול משאבי אנוש אסטרטגי", ו"היועץ הארגוני ומנהל משאבי אנוש כסוכני שינוי"), בקורסי ההתמחות בניהול משאבי אנוש (למשל בקורסים: "ניהול כישרונות לארגון", "ניהול מעברים בארגון" ו"ניהול מערכות למידה בארגון") ובקורסי ההתמחות ביעוץ ופיתוח פנים ארגוני (למשל בקורסים: "ייעוץ ופיתוח ארגוני מאקרו", ייעוץ ופיתוח ארגוני מיקרו", "פיתוח מיומנויות ייעוציות", "המשגה ותרגול מיומנויות התערבות בעבודה הייעוצית"). כמו כן, ניתן לראות זאת גם בסדנה ב "דינאמיקה ופיתוח צוותים" ו "פרקטיקום" המשותפים לשתי ההתמחויות בשנה ב'.

ההתמחות בניהול משאבי אנוש (HRM)

בהתמחות זו יעסקו הסטודנטים בסוגיית תפקידו האסטרטגי של מנהל משאבי האנוש בארגון, ובאופן בו ניתן לרתום את תהליכי משאבי האנוש המסורתיים לטובת הטמעת תהליכים אסטרטגיים לפיתוח שינוי ארגוני. המטרה היא להכשיר מנהלי משאבי אנוש מעולים, בעלי ידע עדכני, להובלה של תהליכים ויישום של פרקטיקות מתקדמות שיסייעו לפיתוח והגדלת הערך של המשאב האנושי כחלק מהאסטרטגיה העסקית-ארגונית. בהתמחות בניהול משאבי אנוש יושם דגש מיוחד להבנת עומק של תהליכי גיוס, מיון, השמה, שימור, קידום ופיתוח של עובדים. בהתמחות זו ישנה גם התייחסות מעמיקה  לסוגיות עקרוניות בשווקי העבודה כגון מבנה השכר והפנסיה בישראל, בסיס ידע חיוני בעבודתו של מנהל משאבי אנוש.

התמחות בייעוץ ופיתוח פנים-ארגוני  (Intra-Organizational Consulting and Development)

בהתמחות זו נעמיק את הלמידה במכלול התהליכים הכלולים בהובלה של שינוי ופיתוח ארגוני, כמו גם פיתוח מיומנויות ייעוציות.  המטרה היא להכשיר את הסטודנטים לתפקידי ייעוץ,  ניהול ופיתוח ארגוני. במרכז ההתמחות יושם דגש על האופן בו ניתן לשנות את הסכמה הניהולית הריאקטיבית לסכמה ניהולית פרואקטיבית המעודדת יצירת חזון, קביעת יעדים, חדשנות, והנעת עובדים לתרום ממיטב זמנם ומרצם למען קידום המטרות הארגוניות. נתייחס למורכבות תפקידו ועבודתו של היועץ הארגוני וכן לאתגרים הרבים העומדים בפניו במפגשים עם בעלי התפקידים ועובדים בארגון בכל השלבים של שינוי ופיתוח ארגוני. הסטודנטים ישיגו הבנה ביחס לאופנים שבהם היועץ יכול לסייע לארגון להגיע אל יעדיו בהתחשב בסביבה בה הוא פועל, תוך התנהלות מקצועית ואתית. דגש מיוחד יושם על פיתוח מיומנויות בין-אישיות במפגש הייעוצי, כמו גם סדנה להקניית מיומנויות מסייעות ליועץ הארגוני. תכנים מרכזיים בהתמחות כוללים: התייחסות מעמיקה להבנת סוגי התערבויות שונות הכרוכות בייעוץ ופיתוח ארגוני ברמה אסטרטגית, קבוצתית, בין-אישית ואישית. בהתמחות זו ישנה גם התייחסות לקיום והובלה של תהליכי הייעוץ והפיתוח הארגוני בארגונים השייכים למגזר הפרטי, הציבורי והשלישי (עם מבט אל המגזר הרביעי). כמו כן, יושם דגש על פיתוח מיומנויות ייעוציות במהלך סמסטר א' של שנת ההתמחות במסלול זה וסדנה להמשגה ותרגול מיומנויות והתערבויות בעבודה ייעוצית בסמסטר ב' במהלך שנת ההתמחות.

במהלך השנה השנייה ללימודי התואר השני, כל הסטודנטים (בשתי ההתמחויות) יידרשו להשתתף בפרקטיקום/פרויקט שנתי מסכם. הסטודנטים יידרשו להיכנס לארגון ולהתמודד עם סוגיות שהלקוח הארגוני יעלה בפניהם. כחלק מתהליך הפרקטיקום ילמדו הסטודנטים לאסוף נתונים, לזהות ולנתח את הבעיה הארגונית, לבחון חלופות לפתרון הבעיה, להציע תכנית התערבות לשם פתרונה, ולפתח מדדים להערכת תרומת התוכנית לתפקוד הארגון. בנוסף, ילמדו הסטודנטים כיצד להציג בפועל בפני הלקוח הארגוני דו"ח מסכם. כל זאת - בהנחייתו ובאישורו של המנחה האקדמי המלווה את הסטודנט באופן סדיר במהלך הפרקטיקום.

במהלך שנה זו, יתקיימו מפגשים לכלל הסטודנטים בשתי ההתמחויות במפגשי פרקטיקום משותפים. מפגשים אלה יספקו תשתית תיאורטית והבנה מעשית אודות סוגיות יסוד בעבודתם של מנהלי מש"א ויועצים ארגוניים, ביניהן: התמודדות עם תהליכי כניסה לארגון, אבחון, ניתוח נתונים ויצירת תכנית עבודה מובנית הכוללת המלצות לקיומם של תהליכי שינוי והתערבויות, דרכים ליישומם, הטמעתם והערכתם. כמו כן, וכחלק מתוצרי הפרקטיקום, כל סטודנט יגיש דו"ח ארגוני הכולל סקירה ספרותית, זיהוי הבעיות, אופן בדיקתם (מערך מחקר), ממצאים, דיון והמלצות.

עוד מסלולי לימוד – המכללה האקדמית ספיר

אנחנו ניתן לך את כל
המידע שיחסוך לך
הרבה זמן וכסף!
השאר/י פרטים לייעוץ
לימודים חינם!
כתובת
, שדרות
מה מתאים לך ללמוד?
יש לבחור שיטת חיפוש, להזין את התחום
וללחוץ על אייקון החיפוש
סוג לימודים
  • מכינות, בגרות ופסיכומטרי
  • לימודי תואר ראשון
  • הנדסאים
  • לימודי תואר שני
  • קורסים ולימודי תעודה
  • לימודים בחו"ל
  • לימודי תואר שלישי
קטגוריה
תחום
איזור
345
מקצועות
2538
מוסדות
17566
מסלולי לימוד