072-3300504

תואר שני בעבודה סוציאלית

המכללה האקדמית ספיר

תנאי קבלה
** תנאי הקבלה תקפים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה. מומלץ להתעדכן בפרסומים אודות תנאי הקבלה בסמוך למועד ההרשמה.

תואר ראשון בעבודה סוציאלית בממוצע 80 ומעלה
רישום כעובד סוציאלי
ראיון קבלה פרטני / קבוצתי *
כל המועמדים יבחנו בבחינות מיון בכתב הכוללות ניתוח מאמר מדעי באנגלית **
כל המועמדים מתחייבים להיות במהלך עבודה פעילה עם שני טיפולים לפחות של ילדים ונוער והוריהם. טופס הצהרת כוונות מועמד - להורדה והדפסה
תנאים נוספים לקבלה
2-3 המלצות מאנשי מקצוע. טופס בו יש למלא את מכתב ההמלצה - להורדה והדפסה
ציון סופי של 70 לפחות ברמת פטור באנגלית במסגרת לימודי התואר הראשון***. - ציון נמוך מהנדרש יחויב בקורס להשגת ציון 70 ומעלה עד תום שנה א' ללימודים.
פטור מקורס שימושי מחשב/הכרת מחשב. - חסרי פטור יחויבו בהצגתו עד תום שנת הלימודים הראשונה.
טופס הצהרת כוונות המעידה על מוטיבציה ללימודי תואר שני ומחויבות מעשית למימוש הלימודים במסגרת בית הספר ****
שתי שנות ניסיון תעסוקתי כעובד/ת סוציאלי/ת מתום קבלת התואר הראשון.
מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייבים לעבור בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי המכללה כתנאי לזכאות לתואר. דרישות ידע בעברית - מבחן יע"ל. דרישה זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלה.
מילוי דרישות הקדם לקבלה לתכנית היא באחריותו של הסטודנט.
קבלה לתכנית ללימודים לתואר שני תהיה בהחלטה של וועדת הקבלה של בית הספר.
יתקבלו פניות חריגות לוועדת הקבלה על סמך צבירת ניסיון מקצועי משמעותי.
* במקרים בהם וועדת הקבלה תמצא לנכון לקיים ראיון אישי - יקוים.

מועמדים שנתוני הקבלה שלהם אינם עומדים בדרישות המפורטות לעיל או שברשותם תעודות על לימודים קודמים, יוכלו להגיש בקשה מנומקת בכתב לקבלה חריגה. מבין הפונים יזומנו המתאימים לראיון קבלה.
מספר המתקבלים החריגים לא יעלה על 10% מכלל המתקבלים בכל שנה על פי הנחיות מל"ג.

** המועמדים יזומנו להשתתף בבחינת מיון. בבחינה יהיה על הנבחן לקרוא מאמר העוסק בהיבטים שונים בטיפול בילדים והוריהם ולענות על שאלות שעוסקות במאמר במטרה לבחון את יכולת ההיסק מתוך מאמר וכן את התפיסה ונקודת המבט של הנבחן באשר לטיפול והתערבות בילדים, הוריהם וסביבתם.
יובהר לתשומת לב המועמדים: בחינה זו אינה בחינת ידע באנגלית ואינה מיועדת לקבוע את רמת האנגלית של המועמד.

*** סטודנטים שאין ברשותם ציון מעל 70 ברמת מתקדמים ב' באנגלית מהתואר הראשון, חייבים להשיג ציון 70 ומעלה בקורס מתקדמים ב' עד תום שנה א'. סטודנטים שלא יעמדו בכך לא יוכלו להמשיך במסלול לימודיהם.

**** טופס הצהרת כוונות –היות שמספר המועמדים לתוכנית גדול בהרבה ממספר המקומות, ניתנת עדיפות למועמדים אשר עובדים במסגרות בהן מטפלים בדרך שגרה בילדים ובני נוער וכן מחויבים ללימודים ומוכנים להיערך לקראתם.
על המועמדים לתאר היכן הם רואים את עצמם בהווה מבחינה מקצועית, מדוע בחרו להתחיל ללמוד דווקא עכשיו לתואר שני ומדוע הם מעוניינים בבית הספר ובתכנית שהוא מציע. בית הספר מציע תכנית לימודים מובנית למדי, המתנהלת בעיקרה ביום לימודים אחד בשבוע* ושניתן לסיימה במשך כשנתיים. לכן, ניתנת עדיפות למועמדים אשר ערים לאילוצי התוכנית ואשר מחויבים להיערך בהתאם לאילוצים אלה. בהצהרת הכוונות יש לפרט בצורה ברורה כיצד המועמד עומד להיערך לקראת הלימודים (מבחינת מקום עבודה, מחויבויות משפחתיות, מגורים ועוד).

* יתכן כי שיעור אחד מכלל הקורסים יהיה מקוון ובשעות הערב או ביום לימודים אחר
כמה זמן לומדים
- הלימודים יתקיימו במהלך יום אחד בשבוע, במשך שנתיים אקדמיות
מה מקבלים בסיום הלימודים
.M.S.W בעבודה סוציאלית עם התמחות בהתערבויות עם ילדים ובני נוער
פרטים על תואר שני בעבודה סוציאלית

מטרת תכנית הלימודים בהתמחות ילדים ובני נוער, היא להקנות ידע תיאורטי נרחב ומיומנויות קליניות.לימודי תואר שני ללא תזה כוללים לימודים עיוניים ולימודי פרקטיקה בעבודה סוציאלית (קורסים תיאורטיים, קורסי התערבות, קורסי סמינר וקורסי מחקר).

ייחודיותה של התכנית המוצעת בזאת, היא בכך שהיא ממוקדת כולה בטיפול בילד ונוער. התכנית כוללת מגוון קורסים בתחום הטיפול בילד ונוער הכוללים מעבר לקורסים תיאורטיים כגון פסיכופתולוגיה של הילד והמתבגר ועקרונות התפתחות הילד והמתבגר, קורסים וסמינרים המתמקדים הן בהיבט האבחוני והטיפולי בילדים ונוער במצבי סיכון והן בהיבט האקולוגי-קהילתי.

לתוכנית 3 יעדים ומטרות

  1. פיתוח גישות התערבות וכלים ממוקדי פרקטיקה בטיפול בילדים ובני נוער.
  2. פתוח תכנית ייחודית ממוקדת בילדים ונוער וביסוסה האקדמי.
  3. קיום מאגר לומדים גדול בארץ בכלל ובנגב בפרט. 
מידע נוסף
* הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.
מקצועות שניתן לעבוד בהם בסיום התואר
בוגרי התכנית חוזרים לעולם העבודה עם ידע בתחום הטיפול בילדים ובני נוער, ועם היכולת להתמודד עם ילדים ונוער במצבי סיכון תוך שילוב בין טיפול פרטני והתערבות בסביבה על מנת לשנות את ההקשר הפסיכו-חברתי בו הילד חי. הפרספקטיבה של תכנית ייחודית זו בכך שהיא משלבת קונספטואליזציה ופתוח כלים להתמודדות, שיש בהם שילוב של הרמה הקלינית האינדיווידואלית של ילדים ורמה חברתית (כך למשל, השפעת העוני על ילדים תוכל להיבדק הן בתחום האישי התפתחותי והן בתחום החברתית של הזדמנויות וחסימה.
למה ללמוד דווקא ב המכללה האקדמית ספיר?
תכנית הלימודים לתואר שני עם התמחות בהתערבויות עם ילדים ובני נוער, מיועדת לבוגרי התואר הראשון, אשר עובדים בשדה עם ילדים ובני נוער. התוכנית מכשירה עובדים סוציאליים, המטפלים בילדים בעלי קשיי הסתגלות על רקע בעיות משפחתיות והתפתחותיות, כמו גם ילדים החשופים לתנאים סביבתיים קשים כאובדן וטראומה.
בצד הקניית ידע תיאורטי בתחומים רלוונטיים כגון התפתחות תקינה ולא תקינה של ילדים ובני נוער, מושם בתכנית דגש רב על ההכשרה בתחום היישומי של התערבויות עם ילדים ובני נוער והוריהם. זאת במסגרת הפרקטיקום וקורסים המשלבים אבחון וטיפול, תוך שימוש באמצעים אומנותיים בצד התערבות בסביבת החיים של הילד ומשפחתו, על מנת לשנות את ההקשר הפסיכו-חברתי בו הילד חיי.
בית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר הינו בית ספר חדשני בו לומדים הסטודנטים על סוגיות שהינן במרכז הבעיות החברתיות בישראל ובמרכז השיח המקצועי הבינלאומי.
בית הספר חותר להכשיר ולקדם אנשי מקצוע בעלי מודעות והתנהגויות אישיות וחברתית גבוהה, הפועלים על בסיס ערכי המקצוע וידע מקצועי, והמסוגלים לחקור ולפתח יוזמות ומענים יחד עם אוכלוסיות מודרות באזור, בארץ ובעולם; זאת באמצעות הכשרה, מחקר, חינוך ופרקטיקה בשדה.
את הלימודים מעבירים מיטב המרצים בתחום העבודה הסוציאלית, המגיעים מתחומי ההתערבות השונים.
מעבר ללימודים הסטודנטים נהנים מאווירה סטודנטיאלית שמייחדת את המכללה האקדמית ספיר, באזור גיאוגרפי מיוחד במינו.
בוגרי בית הספר מגיעים לעבודה עם ארגז כלים עמוס בחשיבה אקדמית עמוקה בכל הקשור לתפקיד איש ואשת המקצוע. אנשי מקצוע המסוגלים לפעול ברמת הפרט, המשפחה, הקהילה, החברה והמדיניות בארץ ובעולם, תוך גילוי מקצועיות, גמישות, יוזמה, רפלקטיביות וחשיבה ביקורתית

עוד מסלולי לימוד – המכללה האקדמית ספיר

אנחנו ניתן לך את כל
המידע שיחסוך לך
הרבה זמן וכסף!
השאר/י פרטים לייעוץ
לימודים חינם!
כתובת
, שדרות
מה מתאים לך ללמוד?
יש לבחור שיטת חיפוש, להזין את התחום
וללחוץ על אייקון החיפוש
סוג לימודים
  • מכינות, בגרות ופסיכומטרי
  • לימודי תואר ראשון
  • הנדסאים
  • לימודי תואר שני
  • קורסים ולימודי תעודה
  • לימודים בחו"ל
  • לימודי תואר שלישי
קטגוריה
תחום
איזור
345
מקצועות
2538
מוסדות
17566
מסלולי לימוד