072-3300504

תואר ראשון בעבודה סוציאלית

המכללה האקדמית ספיר

תנאי קבלה
חשוב לדעת:
הרישום בפנקס העובדים הסוציאליים מתבצע על ידי משרד הרווחה והביטחון החברתי, לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו - 1996, שמטרתו להסדיר את העיסוק במקצוע העבודה הסוציאלית. הבקשה לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים מופיעה בקישור זה
האתר כולל תיאור תהליך ודרישות הרישום ; הצהרה על הסכמה לקבלת מידע מן המרשם הפלילי וכן הודעה למועמדים ללימודי עבודה סוציאלית בדבר מגבלות חוקיות לעניין ביצוע הכשרה מקצועית ו/או רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

הראיונות מתקיימים בין החודשים ינואר-אוגוסט. מועד סיום ההרשמה טרם נקבע.

פרוט תנאי הקבלה
כחלק מתנאי המעבר משנה לשנה חובה על כל סטודנט להגיע לרמת אנגלית "בסיסית" לכל הפחות עד תום שנה א' וכן, להגיע לרמת פטור באנגלית עד תום שנה ב'.

אפשרות א' - פסיכומטרי

ציון פסיכומטרי- 550 ומעלה
בגרות מלאה בציון ממוצע 85 ומעלה או תעודה אחרת שוות ערך המאושרת על ידי משרד החינוך והמל"ג
4 יח"ל באנגלית בציון 75 ומעלה
לביה"ס שמורה הזכות לקיים ראיון קבלה קבוצתי/אישי
אפשרות ב' - בגרות

תעודת בגרות מלאה בציון ממוצע 96 ומעלה או תעודה אחרת שוות ערך המאושרת על ידי משרד החינוך והמל"ג
4 יח"ל באנגלית בציון 75 ומעלה
לביה"ס שמורה הזכות לקיים ראיון קבלה קבוצתי/אישי
אפשרות ג' – מסיימי שנה א' (תכנית מלאה) ממוסד אקדמי מוכר (מספר המקומות מוגבל)

מועמדים אשר סיימו שנה א' מלאה (לפחות 35 נק"ז) בלימודי תואר ראשון במדעי הרוח והחברה, בעלי ממוצע 90 ומעלה.
רשאים להגיש מועמדים שיש בידם גיליון ציונים סופי עד 31.7.2022 כל זמן שההרשמה פתוחה.
עדיפות תינתן למועמדים עם סיווג רמת אנגלית "בסיסית" לכל הפחות (ציון מבחן אמי"ר 185 ומעלה או ציון 85 ומעלה בחלק האנגלית בפסיכומטרי)
ראיון קבלה קבוצתי/אישי
אפשרות ד'- מכינת רוח וחברה ומכינת 30+ (מספר המקומות מוגבל)

רשאים להגיש מועמדותם רק בוגרי המכינה שיש בידם גליון ציונים סופי עד 31.7.22 (כל זמן שההרשמה פתוחה). יש לבדוק את תוקף המכינות על פי תנאי המנהל האקדמי.

סיום מכינה בממוצע 98 ומעלה
אנגלית בציון 75 ומעלה במכינה
מתמטיקה בציון 80 ומעלה במכינה
עדיפות תינתן למועמדים עם סיווג רמת אנגלית "בסיסית" לכל הפחות (ציון מבחן אמי"ר 185 ומעלה או ציון 85 ומעלה בחלק האנגלית בפסיכומטרי)
ראיון קבלה קבוצתי/ אישי
אפשרות ה' - תנאי מעבר משער לאקדמיה לשנה א' בבית הספר לעבודה סוציאלית עבור סטודנטים מהמגזר הבדואי (מספר המקומות מוגבל)

ממוצע ציונים 85 ומעלה בקורסי שער לאקדמיה (מעטפת)
ממוצע אקדמי 75 ומעלה (לרבות מבוא לסוציולוגיה וסטטיסטיקה א')
ראיון אישי/קבוצתי
כמה זמן לומדים
- 3 שנים , 3 או 4 ימים בשבוע
מה מקבלים בסיום הלימודים
.B.S.W בעבודה סוציאלית
פרטים על תואר ראשון בעבודה סוציאלית

תואר בוגר בעבודה סוציאלית BSW של המכללה האקדמית ספיר מוכר על ידי המל״ג ועל ידי גופי תעסוקה והאוניברסיטאות ומאפשר תעסוקה כעובד/ת סוציאלי/ת בכל אחד מתחומים אלו, כמו גם המשך לימודי עבודה סוציאלית בתארים מתקדמים, ובמחקר.

תחום העבודה הסוציאלית משלב פעילות מקצועית מאורגנת לאבחון ולפתרון בעיות בתחום תפקודם החברתי של בני-אדם. תכליתה להרחיב את מערכות המשאבים העומדות לרשות הפרט והחברה, לסייע בעיצוב פעילויות גומלין בין בני האדם, להעצים את שליטתם על תנאי חייהם ולשפר את איכות חייהם. המקצוע נדרש במיוחד במצבים של משבר, של שינויים אישיים וחברתיים, של מגבלות אישיות, של קיפוח חברתי ושל מצוקה עקב אסון.

העובד/ת הסוציאלי/ת פועל/ת בשדה דינמי המצוי בשינויים תמידיים מסיבות פוליטיות, חברתיות וכלכליות. השינויים החברתיים מתרחשים במהירות רבה וכך גם הידע המצטבר גדל והולך. כל אלה דורשים את התאמת המקצוע למציאות משתנה ועדכנית. סוגיות שלפני שנים מועטות לא עלו לתודעת הציבור ולא היוו זירה לפעילות של העבודה הסוציאלית, הינן כיום במרכז העשייה.

מידע נוסף
 • שכר לימוד אוניברסיטאי
 • שנה ראשונה חינם ע"פ חוק לחיילים משוחררים
   
 
מקצועות שניתן לעבוד בהם בסיום התואר
עובדים סוציאליים משולבים בפעילות בשירותים ממשלתיים וציבוריים, ופועלים במחלקות לשירותים חברתיים, בבתי ספר, במוסדות ילדים ונוער, בבתי חולים, במרפאות (כלליות ופסיכיאטריות), בבתי אבות, בשירותי מבחן, בבתי סוהר, בצבא, בשירותי הגירה וקליטה, בארגונים כלכליים ובמפעלי תעשיה ציבוריים ופרטיים, בארגונים העוסקים בזכויות אדם, במלכ״רים ועוד. אופק גלובאלי חשוב נפתח בשנים האחרונות ומאפשר לעובדים סוציאליים להשתלב בארגוני סיוע בינלאומיים העוסקים בפעילות באזורי אסון ומצוקה בעולם.

תואר בוגר בעבודה סוציאלית BSW של ספיר מוכר על ידי המל״ג ועל ידי גופי תעסוקה והאוניברסיטאות ומאפשר תעסוקה כעובד/ת סוציאלי/ת בכל אחד מתחומים אלו, כמו גם המשך לימודי עבודה סוציאלית בתארים מתקדמים, ומחקר. תחום העבודה הסוציאלית משלב פעילות מקצועית מאורגנת לאבחון ולפתרון בעיות בתחום תפקודם החברתי של בני-אדם. תכליתה להרחיב את מערכות המשאבים העומדות לרשות הפרט והחברה, לסייע בעיצוב פעילויות גומלין בין בני האדם, להעצים את שליטתם על תנאי חייהם ולשפר את איכות חייהם. המקצוע נדרש במיוחד במצבים של משבר, של שינויים אישיים וחברתיים, של מגבלות אישיות, של קיפוח חברתי ושל מצוקה עקב אסון.

העובד/ת הסוציאלי/ת פועל/ת בשדה דינמי המצוי בשינויים תמידיים מסיבות פוליטיות, חברתיות כלכליות. השינויים החברתיים מתרחשים במהירות רבה וכך גם הידע המצטבר גדל והולך. כל אלה דורשים את התאמת המקצוע למציאות משתנה ועדכנית. סוגיות שלפני שנים מועטות לא עלו לתודעת הציבור ולא היוו זירה לפעילות של העבודה הסוציאלית, הינן כיום במרכז העשייה.
למה ללמוד דווקא ב המכללה האקדמית ספיר?
ביה"ס לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר הינו בית ספר חדשני בו לומדים הסטודנטים על סוגיות שהינן במרכז הבעיות החברתיות בישראל ובמרכז השיח המקצועי הבינלאומי.
בית הספר חותר להכשיר ולקדם אנשי מקצוע בעלי מודעות והתנהגויות אישיות וחברתית גבוהה, הפועלים על בסיס ערכי המקצוע וידע מקצועי, והמסוגלים לחקור ולפתח יוזמות ומענים יחד עם אוכלוסיות מודרות באזור, בארץ ובעולם; זאת באמצעות הכשרה, מחקר, חינוך ופרקטיקה בשדה.
ייחודה של התכנית הינה מעורבות בקהילה והתמקדות בבעיות השעה. בית הספר מקדם ומפתח התערבויות ברמת הפרט, המשפחה, הקבוצה, הקהילה, וכן ברמת מדיניות תוך זיקה ומחויבות לאוכלוסיית הנגב.
מזה עשור, שמו של בית הספר הולך לפניו ומהווה תו תקן ללימודים איכותיים ומקצועיים. מהרגע הראשון ללימודיהם הסטודנטים משלבים עשיה מקצועית וחברתית, קורסים תיאורטיים, קורסים יישומיים והכשרה מקצועית בשדה.
את הלימודים מעבירים מיטב המרצים בתחום העבודה הסוציאלית, המגיעים מתחומי ההתערבות השונים.
מעבר ללימודים הסטודנטים נהנים מאווירה סטודנטיאלית שמייחדת את המכללה האקדמית ספיר, באזור גיאוגרפי מיוחד במינו.

עוד מסלולי לימוד – המכללה האקדמית ספיר

אנחנו ניתן לך את כל
המידע שיחסוך לך
הרבה זמן וכסף!
השאר/י פרטים לייעוץ
לימודים חינם!
כתובת
, שדרות
מה מתאים לך ללמוד?
יש לבחור שיטת חיפוש, להזין את התחום
וללחוץ על אייקון החיפוש
סוג לימודים
 • מכינות, בגרות ופסיכומטרי
 • לימודי תואר ראשון
 • הנדסאים
 • לימודי תואר שני
 • קורסים ולימודי תעודה
 • לימודים בחו"ל
 • לימודי תואר שלישי
קטגוריה
תחום
איזור
345
מקצועות
2538
מוסדות
17566
מסלולי לימוד