072-3300504

תואר B.S.W. בעבודה סוציאלית

המכללה האקדמית עמק יזרעאל

תנאי קבלה
עמידה בתנאי הקבלה של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ברמה הנדרשת ע"י החוג
כמה זמן לומדים
3 שנים
פרטים על תואר B.S.W. בעבודה סוציאלית
מטרת התואר בעבודה סוציאלית היא להקנות השכלה אקדמית-יישומית בעבודה סוציאלית, תוך פיתוח זהות עיסוקית, הקניית ידע תיאורטי ופרקטי, הנחלת הערכים והתפיסות של המקצוע וזיקה לדרישות המשתנות של הלקוחות ושל מקבלי ההחלטות.
תכנית הלימודים שמה דגש על פיתוח יכולותיו של העו""ס כמתכלל, היינו, עובד סוציאלי בעל מסוגלות לעסוק בכל רמות העבודה הסוציאלית: הכרות עם מגוון גישות התערבות קלאסיות וחדשניות, יישום גישה קהילתית, עבודה סוציאלית כפרית ורב-תרבותית, קביעה ועיצוב מדיניות, ויכולת תכלול בין ראיית המדיניות מחד ורגישות לצרכי הפרט והקהילה מאידך.
 
לימודי שדה
 
לימודי שדה שנה א'
לימודי השדה משלימים את לימודיו האקדמיים של הסטודנט לקראת הסמכתו כעובד סוציאלי. הם נבנים בהדרגה, משנה לשנה, בהתאמה לשלבי התפתחות הסטודנט/ית. בשנה א' מטרות לימודי השדה הנן:
•    חשיפה רחבה למגוון תחומי בעיה וצרכים
•    חשיפה רחבה למגוון מענים ושירותים מוצעים
•    חשיפה למרכיבי הזהות המקצועית של העובד הסוציאלי
•    חשיפה לשיטות התערבות מקצועיות שונות
•    הכרות עם תהליך קביעת מדיניות רווחה ואופן יישומה
במהלך שנת הלימודים מסייר/ת הסטודנט/ית בארגוני חברה ורווחה, מתצפת/ת על עבודת עובד/ת סוציאלי/ת ומשתתף/ת במפגש עיוני בנושאי רוחב בעבודה סוציאלית, כגון: מדיניות רווחה בישראל, עוני, מחוסרי דיור, התמכרויות וכדומה. התצפיות בשירותי הרווחה במהלך שנת הלימודים הראשונה, מהוות עבור הסטודנט/ית נדבך ראשון בגיבוש הזהות המקצועית שלו/ה כעובד/ת סוציאלי/ת, ובהבנת היקף הבעיות החברתיות והאתגרים הניצבים בדרך לבחירת חלופות פעולה. התצפיות יזמנו לסטודנט/ית הכרות עם בעיות חברתיות שונות, אשר תסייע לו בגיבוש ההחלטה על בחירת תחומי העניין בהם ת/ירצה להתעמק במהלך שנת הלימודים.
ליווי אקדמי נעשה על ידי מרצות הקורס ""יסודות התערבות בעבודה סוציאלית"" והיחידה ללימודי שדה.
 
לימודי שדה שנה ב'
לימודי השדה בשנה ב' מתקיימים יומיים בשבוע במסגרת המחלקות לשירותים חברתיים, תוך מפגש ישיר עם צרכני השירות ועם מגוון תפקידי העובד/ת הסוציאלי/ת ותחומי פעולתם. מטרתם להקנות לסטודנט/ית תפיסות עבודה, מיומנויות מעשיות וכלים לעבודה סוציאלית פרטנית, קבוצתית וקהילתית. במהלך לימודיו/ה, התיאורטיים והמעשיים, עוסק/ת הסטודנט/ית במיזוג התיאוריה והפרקטיקה, תוך פיתוח חשיבה ביקורתית ובחינת הפערים ביניהן ואופן צמצומם. בתוך כך לומד/ת הסטודנט/ית גישות טיפוליות שונות, דרכי התערבות נהוגות ואסטרטגיות עבודה. לצד אלו עוסק/ת הסטודנט/ית בפיתוח זהותו/ה המקצועית, השקפת עולמו/ה, תפיסותיו/ה ועמדותיו/ה החברתיות.
לימודי השדה מלווים בהדרכה פרטנית ובהדרכה קבוצתית. הדרכה פרטנית מתקיימת אחת לשבוע, באופן אישי והדרכה קבוצתית, מתקיימת אחת לשבועיים במסגרת קבוצתית. ההדרכות ניתנות על ידי עובד/ת סוציאלי/ת בעל/ת וותק והסמכה. תכני ההדרכה נקבעים בתכנית לימודים מובנית, המותאמת (ככל הניתן) לדפוסי הלמידה של הסטודנט/ית והקבוצה ולתכנים הייחודיים העולים מתוך פעילות ההכשרה. מטרת ההדרכות היא ליווי מתמשך ותומך של הסטודנט/ית, תיווך בין הידע העיוני לידע המעשי הנרכש בשדה, עיבוד החוויות המקצועיות ומתן הכוונה מקצועית.
 
לימודי שדה שנה ג'
לימודי השדה כוללים השתלבות בארגוני חברה ורווחה ובמסגרתם התנסות בטיפול פרטני עם צרכני שירות ומשפחותיהם והובלת התערבויות עם קבוצות ועם הקהילה, תוך התמקדות והעמקה באחד מתחומי העיסוק הבאים בעבודה סוציאלית:
גם בשנה ג' לימודי השדה מלווים בהדרכה פרטנית ובהדרכה קבוצתית. הדרכה פרטנית מתקיימת אחת לשבוע, באופן אישי והדרכה קבוצתית, מתקיימת אחת לשבועיים במסגרת קבוצתית. ההדרכות ניתנות על ידי עובד/ת סוציאלי/ת בעל/ת וותק והסמכה. תכני ההדרכה נקבעים בתכנית לימודים מובנית, המותאמת (ככל הניתן) לדפוסי הלמידה של הסטודנט/ית והקבוצה ולתכנים הייחודיים העולים מתוך פעילות ההכשרה. מטרת ההדרכות היא ליווי מתמשך ותומך של הסטודנט/ית, תיווך בין הידע העיוני לידע המעשי הנרכש בשדה, עיבוד החוויות המקצועיות ומתן הכוונה מקצועית, להשלמת תהליך הכשרתו כעובד סוציאלי ולקראת יציאתו כאיש מקצוע.
 
תכנית הלימודים מתבססת על חמישה מקבצים להוראת העבודה הסוציאלית:
תיאוריות יסוד בתחום מדעי ההתנהגות ומדעי החברה
קורסים המקנים ידע תיאורטי המהווה את הבסיס הדיסציפלינרי של העבודה הסוציאלית. הקורסים מתמקדים בהיבטים תיאורטיים, ובהכרת החברה הישראלית, מגוון התרבויות והאוכלוסיות שבה.
תיאוריות והתערבויות בעבודה סוציאלית
תיאוריות וגישות התערבות מהוות את עמודי התווך של מקצוע העבודה הסוציאלית. קורסי התיאוריה וההתערבות מלווים בהכשרה מעשית וייעשה קישור בין התנסות הסטודנטים בשדה לבין החומר הנלמד.

רווחה חברתית, חוק, מדיניות ושירותים
הלימודים הנכללים במקבץ זה מעניקים בסיס ידע הנדרש להכרת מערכת הרווחה, השירותים, החוקים ומדיניות הרווחה, תוך ראיה ביקורתית ובמגמה לפתח אקטיביזם חברתי כמתחייב בקוד האתיקה של עבודה הסוציאלית.

לימודי מחקר
מקבץ זה מקנה כלים לחשיבה מדעית ומיומנויות מחקר, החל משימושים סטטיסטיים ושיטות מחקר כמותניות ואיכותניות וכלה בכתיבה עצמאית של דו""ח מחקר. כמו כן, יקבלו הסטודנטים כלים יישומיים בכתיבה מדעית ובשימוש במאגרי מידע.
סוגיות חברתיות ומסלולי העשרה מקצועית
שני מקבצי הוראה, המוצעים בשנה ג' ללימודים, נועדו לחשוף סטודנטים לסוגיות חברתיות מרכזיות שאיתן מתמודד העובד הסוציאלי ברמות השונות. והעשרה מקצועית בתחומי משפחה, זקנה וקהילה.
שכר ממוצע
"מטרת התואר בעבודה סוציאלית היא להקנות השכלה אקדמית-יישומית בעבודה סוציאלית, תוך פיתוח זהות עיסוקית, הקניית ידע תיאורטי ופרקטי, הנחלת הערכים והתפיסות של המקצוע וזיקה לדרישות המשתנות של הלקוחות ושל מקבלי ההחלטות.
תכנית הלימודים שמה דגש על פיתוח יכולותיו של העו""ס כמתכלל, היינו, עובד סוציאלי בעל מסוגלות לעסוק בכל רמות העבודה הסוציאלית: הכרות עם מגוון גישות התערבות קלאסיות וחדשניות, יישום גישה קהילתית, עבודה סוציאלית כפרית ורב-תרבותית, קביעה ועיצוב מדיניות, ויכולת תכלול בין ראיית המדיניות מחד ורגישות לצרכי הפרט והקהילה מאידך.

לימודי שדה

לימודי שדה שנה א'
לימודי השדה משלימים את לימודיו האקדמיים של הסטודנט לקראת הסמכתו כעובד סוציאלי. הם נבנים בהדרגה, משנה לשנה, בהתאמה לשלבי התפתחות הסטודנט/ית. בשנה א' מטרות לימודי השדה הנן:
• חשיפה רחבה למגוון תחומי בעיה וצרכים
• חשיפה רחבה למגוון מענים ושירותים מוצעים
• חשיפה למרכיבי הזהות המקצועית של העובד הסוציאלי
• חשיפה לשיטות התערבות מקצועיות שונות
• הכרות עם תהליך קביעת מדיניות רווחה ואופן יישומה
במהלך שנת הלימודים מסייר/ת הסטודנט/ית בארגוני חברה ורווחה, מתצפת/ת על עבודת עובד/ת סוציאלי/ת ומשתתף/ת במפגש עיוני בנושאי רוחב בעבודה סוציאלית, כגון: מדיניות רווחה בישראל, עוני, מחוסרי דיור, התמכרויות וכדומה. התצפיות בשירותי הרווחה במהלך שנת הלימודים הראשונה, מהוות עבור הסטודנט/ית נדבך ראשון בגיבוש הזהות המקצועית שלו/ה כעובד/ת סוציאלי/ת, ובהבנת היקף הבעיות החברתיות והאתגרים הניצבים בדרך לבחירת חלופות פעולה. התצפיות יזמנו לסטודנט/ית הכרות עם בעיות חברתיות שונות, אשר תסייע לו בגיבוש ההחלטה על בחירת תחומי העניין בהם ת/ירצה להתעמק במהלך שנת הלימודים.
ליווי אקדמי נעשה על ידי מרצות הקורס ""יסודות התערבות בעבודה סוציאלית"" והיחידה ללימודי שדה.

לימודי שדה שנה ב'
לימודי השדה בשנה ב' מתקיימים יומיים בשבוע במסגרת המחלקות לשירותים חברתיים, תוך מפגש ישיר עם צרכני השירות ועם מגוון תפקידי העובד/ת הסוציאלי/ת ותחומי פעולתם. מטרתם להקנות לסטודנט/ית תפיסות עבודה, מיומנויות מעשיות וכלים לעבודה סוציאלית פרטנית, קבוצתית וקהילתית. במהלך לימודיו/ה, התיאורטיים והמעשיים, עוסק/ת הסטודנט/ית במיזוג התיאוריה והפרקטיקה, תוך פיתוח חשיבה ביקורתית ובחינת הפערים ביניהן ואופן צמצומם. בתוך כך לומד/ת הסטודנט/ית גישות טיפוליות שונות, דרכי התערבות נהוגות ואסטרטגיות עבודה. לצד אלו עוסק/ת הסטודנט/ית בפיתוח זהותו/ה המקצועית, השקפת עולמו/ה, תפיסותיו/ה ועמדותיו/ה החברתיות.
לימודי השדה מלווים בהדרכה פרטנית ובהדרכה קבוצתית. הדרכה פרטנית מתקיימת אחת לשבוע, באופן אישי והדרכה קבוצתית, מתקיימת אחת לשבועיים במסגרת קבוצתית. ההדרכות ניתנות על ידי עובד/ת סוציאלי/ת בעל/ת וותק והסמכה. תכני ההדרכה נקבעים בתכנית לימודים מובנית, המותאמת (ככל הניתן) לדפוסי הלמידה של הסטודנט/ית והקבוצה ולתכנים הייחודיים העולים מתוך פעילות ההכשרה. מטרת ההדרכות היא ליווי מתמשך ותומך של הסטודנט/ית, תיווך בין הידע העיוני לידע המעשי הנרכש בשדה, עיבוד החוויות המקצועיות ומתן הכוונה מקצועית.

לימודי שדה שנה ג'
לימודי השדה כוללים השתלבות בארגוני חברה ורווחה ובמסגרתם התנסות בטיפול פרטני עם צרכני שירות ומשפחותיהם והובלת התערבויות עם קבוצות ועם הקהילה, תוך התמקדות והעמקה באחד מתחומי העיסוק הבאים בעבודה סוציאלית:
גם בשנה ג' לימודי השדה מלווים בהדרכה פרטנית ובהדרכה קבוצתית. הדרכה פרטנית מתקיימת אחת לשבוע, באופן אישי והדרכה קבוצתית, מתקיימת אחת לשבועיים במסגרת קבוצתית. ההדרכות ניתנות על ידי עובד/ת סוציאלי/ת בעל/ת וותק והסמכה. תכני ההדרכה נקבעים בתכנית לימודים מובנית, המותאמת (ככל הניתן) לדפוסי הלמידה של הסטודנט/ית והקבוצה ולתכנים הייחודיים העולים מתוך פעילות ההכשרה. מטרת ההדרכות היא ליווי מתמשך ותומך של הסטודנט/ית, תיווך בין הידע העיוני לידע המעשי הנרכש בשדה, עיבוד החוויות המקצועיות ומתן הכוונה מקצועית, להשלמת תהליך הכשרתו כעובד סוציאלי ולקראת יציאתו כאיש מקצוע.

תכנית הלימודים מתבססת על חמישה מקבצים להוראת העבודה הסוציאלית:
תיאוריות יסוד בתחום מדעי ההתנהגות ומדעי החברה
קורסים המקנים ידע תיאורטי המהווה את הבסיס הדיסציפלינרי של העבודה הסוציאלית. הקורסים מתמקדים בהיבטים תיאורטיים, ובהכרת החברה הישראלית, מגוון התרבויות והאוכלוסיות שבה.
תיאוריות והתערבויות בעבודה סוציאלית
תיאוריות וגישות התערבות מהוות את עמודי התווך של מקצוע העבודה הסוציאלית. קורסי התיאוריה וההתערבות מלווים בהכשרה מעשית וייעשה קישור בין התנסות הסטודנטים בשדה לבין החומר הנלמד.
רווחה חברתית, חוק, מדיניות ושירותים
הלימודים הנכללים במקבץ זה מעניקים בסיס ידע הנדרש להכרת מערכת הרווחה, השירותים, החוקים ומדיניות הרווחה, תוך ראיה ביקורתית ובמגמה לפתח אקטיביזם חברתי כמתחייב בקוד האתיקה של עבודה הסוציאלית.
לימודי מחקר
מקבץ זה מקנה כלים לחשיבה מדעית ומיומנויות מחקר, החל משימושים סטטיסטיים ושיטות מחקר כמותניות ואיכותניות וכלה בכתיבה עצמאית של דו""ח מחקר. כמו כן, יקבלו הסטודנטים כלים יישומיים בכתיבה מדעית ובשימוש במאגרי מידע.
סוגיות חברתיות ומסלולי העשרה מקצועית
שני מקבצי הוראה, המוצעים בשנה ג' ללימודים, נועדו לחשוף סטודנטים לסוגיות חברתיות מרכזיות שאיתן מתמודד העובד הסוציאלי ברמות השונות. והעשרה מקצועית בתחומי משפחה, זקנה וקהילה."
למה ללמוד דווקא ב המכללה האקדמית עמק יזרעאל?
באקדמית עמק יזרעאל נהנים מאווירה ייחודית בסביבה כפרית וירוקה.
אנו שמים דגש מיוחד על יחס אישי ומדיניות הדלת הפתוחה, שהם חלק ממערכת התמיכה העוטפת את הסטודנט. אנו מקפידים על גיוסם של טובי המרצים והחוקרים בכדי לשמור על הוראה איכותית בקמפוס מטופח, במבנים חדישים, ספריה עשירה ומרווחת, מרכז תקשורת מתקדם ועוד.
למעוניינים לגור בעמק אנו מציעים מעונות סטודנטים חדשים ומטופחים עם חיי חברה מגוונים ותוססים במיקום מצוין סמוך לכביש הגישה למכללה. לנוחיות הסטודנטים יוצאות הסעות מהמעונות לקמפוס וחזרה.

עוד מסלולי לימוד – המכללה האקדמית עמק יזרעאל

אנחנו ניתן לך את כל
המידע שיחסוך לך
הרבה זמן וכסף!
השאר/י פרטים לייעוץ
לימודים חינם!
כתובת
0, עמק יזרעאל
מה מתאים לך ללמוד?
יש לבחור שיטת חיפוש, להזין את התחום
וללחוץ על אייקון החיפוש
סוג לימודים
  • מכינות, בגרות ופסיכומטרי
  • לימודי תואר ראשון
  • הנדסאים
  • לימודי תואר שני
  • קורסים ולימודי תעודה
  • לימודים בחו"ל
  • לימודי תואר שלישי
קטגוריה
תחום
איזור
345
מקצועות
2538
מוסדות
17566
מסלולי לימוד