072-3300504

תואר ראשון רב תחומי (חד חוגי / דו חוגי)

האקדמית גליל מערבי

תנאי קבלה
- ממוצע בגרות 82 ומעלה, ללא בחינה פסיכומטרית.
- או ממוצע בגרות 78-82 וציון 500 ומעלה בבחינה הפסיכומטרית
- או בוגרי מכינות +30 בממוצע 82 ומעלה
- או בוגרי מכינת רענון בממוצע 82 ומעלה
כמה זמן לומדים
- 3 שנים
מה מקבלים בסיום הלימודים
B.A. רב תחומי, של המכללה האקדמית גליל מערבי
פרטים על תואר ראשון רב תחומי (חד חוגי / דו חוגי)
 
מטרת הלימודים
מטרת לימודי תואר ראשון רב-תחומי היא להקנות לסטודנטים השכלה אקדמית רחבה.
בוגרים בעלי הישגים גבוהים יוכלו להמשיך בלימודיהם לתואר שני. הבוגרים יוכלו להשתלב
במוסדות הקהילה והרשויות המקומיות, וכן בשירות הממשלתי והציבורי, במגוון תפקידי שטח
ותפקידים ניהוליים.
מבנה הלימודים - ב.א. רב תחומי חד-חוגי
הלימודים כוללים ארבע חטיבות לימוד:
שלוש חטיבות במדעי החברה וחטיבה אחת במדעי הרוח.
בכל אחת מחטיבות הלימוד על הסטודנט לצבור 28 נקודות.
כן יש לצבור 8 נקודות בקורסים מתודולוגים.
מבנה הלימודים - ב.א. רב תחומי דו-חוגי
הלימודים כוללים שלוש חטיבות לימוד:
שתי חטיבות במדעי החברה וחטיבה אחת במדעי הרוח.
בכל אחת מחטיבות הלימוד על הסטודנט לצבור 20 נקודות.
סך הכל יש לצבור 60 נקודות זכות בתואר זה.
מדעי החברה
משאבי אנוש
כלכלה ומנהל עסקים
מדע המדינה
חינוך
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
קרימינולוגיה
מדעי הרוח
לימודי תרבות
תולדות עם ישראל בהדגש שואה
המזרח התיכון
לימודי תיאטרון
סך הכל יש לצבור 120 נקודות זכות בתואר זה.
 
מידע נוסף
מדעי החברה
קרימינולוגיה
קרימינולוגיה היא תורת הפשע שעניינה הבנת מעשים והתנהגויות המוגדרים מבחינה
חברתית, משפטית או קלינית כסוטים ואשר להם אופי של פגיעה.
מטרת הקרימינולוגיה לחקור ולהבין את ההתנהגות הסוטה, ללמוד על הגורמים המובילים
לעבריינות ולפתח כלים להתמודדות עם ההתנהגות העבריינית בהיבט משפטי, הענישתי
והטיפולי.
במסגרת הלימודים בחטיבה נחשף הסטודנט למכלול ההיבטים של תופעת הסטייה - חריגות
ועבריינות כאשר הקורסים הנלמדים משקפים את הגישות השונות.
בין הקורסים הנלמדים:
תיאוריות בקרימינולוגיה
תורת הענישה
עבירות צווארון לבן
חינוך
מטרת החטיבה היא להקנות השכלה אקדמית רחבה בתחום החינוך ולפתח דרכי חשיבה
בחינוך ידגש מיוחד יושם על נושאים הבאים:
תורת החינוך מהי? היבטים פסיכולוגים וסוציולוגים של החינוך; תכנון והערכה של תוכניות
לימודים.
כמו כן יוכלו הסטודנטים לבחור בקורסים העוסקים בילד בעל הצרכים המיוחדים ובאוריינות.
בין הקורסים הנלמדים:
מבוא לתורת החינוך וההוראה
יסודות בפסיכולוגיה חינוכית
מבוא לילד המיוחד
משאבי אנוש
מטרת החטיבה במשאבי אנוש היא להקנות ידע ולהרחיב אופקים בתחום של ניהול משאבי
אנוש הדגש בלימודים הוא על ניהול משאבי אנוש כחלק מהתפיסה הכוללת של ניהול, עם
התייחסות הן למגזר הפרטי והן למגזר הציבורי.
הלומדים ייפגשו תפיסות השונות של ניהול עובדים במגזר הציבורי והפרטי, תהליכים היסטוריים
בהתפתחות ניהול עובדים בארץ ובעולם, וייחשפו לבעיות של קבלות החלטות, מיון עובדים,
יחסי עבודה והתנהגות ארגונית.
בין הקורסים הנלמדים:
יחסי עובדים וניהול משאבי אנוש
התנהגות ארגונית א׳+ב׳
ניהול עובדים בשירות הציבורי
קבלת החלטות
כלכלה ומנהל עסקים
מטרת החטיבה היא הקניית ידע להבנת ההתנהגות הכלכלית של משקים לאומיים ושל היחידות
הכלכליות המרכיבות משקים אלו. הלימודים מכוונים ליצירת הבנה כוללת של התופעות
והתפתחויות בעולם בכלל ובמשק הישראלי בפרט. תוכנית הלימודים בחטיבה משלבת ידע
החל מרמת המיקרו של משקי הבית וחברות עסקיות וכלה ברמת המאקרו של הכלכלה
הלאומית והבינלאומית. דגש מיוחד יושם על למידת היבטים שונים של מנהל עסקים.
בין הקורסים הנלמדים:
מבוא לכלכלה א׳+ב׳
יסודות החשבונאות
יסודות המימון
כלכלת ישראל
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
מטרת החטיבה היא להקנות כלי חשיבה להבנת המציאות החברתית ולאיתור הגורמים
המעצבים אותה. באמצעות כלי חשיבה אלו ילמדו הסטודנטים לנתח תהליכים חברתיים
ולהעריך מקצועית וביקורתית את המציאות החברתית, כאשר במהלך הלימודים מושם דגש
על חקר החברה המודרנית והפוסט-מודרנית ובפרט על החברה הישראלית.
בין הקורסים הנלמדים:
מבוא לסוציולוגיה
מבוא לאנתרופולוגיה
החברה הישראלית
אתניות בישראל - עבר והווה
מדע המדינה
מטרת החטיבה הינה שילוב לימודים הפותחים אופקים להבנת החברה, המדינה והעולם
בהם אנו חיים, המוסדות המרכיבים אותו והתהליכים הפוליטיים הפועלים בו. לימודי מדעי
המדינה הינם לימודי מחשבה מדינית, ממשל ופוליטיקה, יחסים בין לאומיים, ומשטר בישראל,
המאפשרים להבין לעומק ואף ליישם את הידע במגוון עשיר של נושאים.
בין הקורסים הנלמדים:
מבוא לממשל ופוליטיקה
מבוא ליחסים בינלאומיים
המערכת הפוליטית הישראלית
מדעי הרוח
המזרח התיכון
מטרת חטיבת המזרח התיכון היא להכיר את תולדותיהם של עמי האזור ותרבותם מראשית
האסלאם ועד ימינו אלה. לימודי המזרח התיכון יאפשרו לסטודנטים לעמוד על ההתפתחויות
הפוליטיות, הזרמים החברתיים והדתיים הקיימים בעולם הערבי ולהבין טוב יותר את יחסי
הגומלין בין המזרח למערב בימינו.
בין הקורסים הנלמדים:
מבוא לתולדות המזרח התיכון בעת החדשה
מבוא לתולדות האסלאם
פוליטיקה, אסלאם ומקומות קדושים במזרח התיכון לימודי התיאטרון
לימודי תיאטרון
חטיבת לימודי תיאטרון מציעה שילוב של לימודים אקדמיים עם טיפוח מיומנויות משחק,
כתיבה דרמטית ובעיקר בימוי בבית הספר ובקהילה. ההכשרה המקצועית מתבצעת בהנחיית
שחקנים, במאים ואנשי חינוך, ומטרתה הינה הכשרה אקדמית לאנשי חינוך בתחומי התיאטרון
והדרמה, במאי קהילה ובית ספר בתחום הדרמה.
בין הקורסים הנלמדים:
תולדות התיאטרון
מבוא לתיאטרון ישראלי
פרויקט התנסות בתיאטרון בקהילה
תולדות עם ישראל בהדגש שואה
מטרת החטיבה להציג בפני הסטודנט קווים עיקריים בתולדות עם ישראל בעת החדשה בדגש
על לימודי השואה
בין הקורסים הנלמדים:
התפתחות המדיניות הנאצית כלפי היהודים 1933-1945
חיי יום יום בגטאות
ילדות בצל השמדה
לימודי תרבות
מטרת החטיבה היא להכיר לסטודנט היבטים שונים וגוונים של לימודי תרבות. הסטודנט ילמד
קורס מבואי לתחום בהיקף של 4 נקודות זכות. כמו כן יבחר הסטודנט שני אשכולות לימוד מבין
האשכולות הבאים:
אשכול בתרבות המערב
מטרת האשכול היא להקנות לסטודנט ידע במאפייניה ובהתפתחותה של תרבות החברה
המערבית מראשיתה ועד ימינו
בין הקורסים הנלמדים:
התרבות הקלאסית ומורשתה
סוגיות בפילוסופיה מודרנית
מפמיניזם ללימודי מגדר
אשכול בתרבות האסלאם
מטרת האשכול היא להקנות לסטודנט ידע במאפייניה של תרבות האסלאם מראשיתו ועד
ימינו.
בין הקורסים הנלמדים:
מבוא לתרבות האסלאם א+ב
דתיות ומודרניות בחברה המוסלמית
הבדואים - ייחוד תרבותי וחברתי
אשכול תרבות עם ישראל
מטרת האשכול היא להקנות לסטודנט ידע במאפייניה של תרבות עם ישראל מראשיתה ועד
ימינו.
בין הקורסים הנלמדים:
מבוא למקרא
נשים במקרא
המודרניזציה והשפעותיה על החברה היהודית 1914-1750
 
 
 
* הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

עוד מסלולי לימוד – האקדמית גליל מערבי

אנחנו ניתן לך את כל
המידע שיחסוך לך
הרבה זמן וכסף!
השאר/י פרטים לייעוץ
לימודים חינם!
כתובת
דרך המכללה 0, עכו
מה מתאים לך ללמוד?
יש לבחור שיטת חיפוש, להזין את התחום
וללחוץ על אייקון החיפוש
סוג לימודים
  • מכינות, בגרות ופסיכומטרי
  • לימודי תואר ראשון
  • הנדסאים
  • לימודי תואר שני
  • קורסים ולימודי תעודה
  • לימודים בחו"ל
  • לימודי תואר שלישי
קטגוריה
תחום
איזור
345
מקצועות
2538
מוסדות
17566
מסלולי לימוד