072-3300504

תואר ראשון בהתמחות בחינוך (חד חוגי / דו חוגי)

האקדמית גליל מערבי

תנאי קבלה
בגרות 85 ומעלה
כמה זמן לומדים
- 3 שנים
מה מקבלים בסיום הלימודים
B.A. בחינוך, של המכללה האקדמית גליל מערבי
פרטים על תואר ראשון בהתמחות בחינוך (חד חוגי / דו חוגי)
 
החינוך. כלימודים לתואר ראשון, תחומי הידע הספציפיים נועדו להקנות ידע ב 0י 0י על מהות
החינוך ולהמחיש את זיקת התיאוריות החינוכיות אל המציאות של מערכות החינוך בשטח ואל
אפשרויות התעסוקה וההתמחות בחינוך.
ההיכרות עם מדעי החינוך ועם מגוון עיסוקים בחינוך, מאפשרת בחירה מושכלת של תחום
ההתמחות בהמשך.
במרכז תוכנית הלימודים אשכול לימודים עיוני בסיסי, המציג את מדעי החינוך, תולדותיו
ומטרותיו. ממנו מסתעפים תחומי ידע והתמחויות.
תוכנית הלימודים החד-חוגית מכילה חמישה חלקים. לימודי ליבה, שיעורי בחירה בחינוך,
אשכולות למידה, קורסים מתודולוגיים ולימודי העשרה.
לימודי הליבה הם שיעורי חובה. הקורסים מעניקים ידע על מדעי החינוך כתשתית ללימודים
מתקדמים למורים, לגננות ולנושאי תפקידים במערכת החינוך.
בין הקורסים הנלמדים:
מבוא לתורת החינוך וההוראה
יסודות בפסיכולוגיה חינוכית
יסודות בסוציולוגיה חינוכית
מבוא לפילוסופיה של החינוך
מבוא לתולדות החינוך
תכנון תוכניות לימודים
הערכת הישגים לימודיים.
שיעורי בחירה נבחרים ע״י הסטודנטים מתוך כלל הקורסים המוצעים באשכולות הלימודים
שבחוג לחינוך.
אשכולות למידה הם אשכולות תחומי הידע:
לימודי אוריינות
ניהול במערכות חינוך
ליקויי למידה
ייעוץ חינוכי
הגיל הרך
קורסים מתודולוגיים
מבוא לסטטיסטיקה והסתברות
שיטות מחקר
שימושי מחשב א׳ + ב׳
לימודי העשרה כוללים שיעורי בחירה במדעי הרוח והחברה, תקשורת ויחסים בינלאומיים.
תוכנית הלימודים הדו-חוגית
החלק הראשון של תוכנית הלימודים במתכונת זו נגזר מהמתכונת החד-חוגית ומכיל את כל
לימודי הליבה ושיעורי המתודולוגיה.
בנוסף, מוצעים לסטודנטים מבחר שיעורים מאשכולות הידע הספציפיים הנלמדים בחוג
לחינוך.
אשכול לימודי אוריינות
מתמקד במיומנויות היסוד של הלמידה. רכישת מיומנויות למידה היא חיונית לכל אדם בחברה
המודרנית כדי שיוכל להמשיך את לימודיו בהצלחה, להשתלב בפעילויות שוטפות כאזרח
במדינה מודרנית, ולתרום לקידומה של החברה.
אנו סבורים היום שיש להבדיל בין מיומנויות למידה, לבין למידה כרכישת ידע )למשל, קריאה
מספרים(. מיומנויות למידה הן, למשל, רכישת הקריאה והיכולת להבין טקסט, ורכישת מושגי
יסוד של חשיבה כמותית, חשבון. לימודי האוריינות בחוג לחינוך שלנו מתמקדים בעיקר
באוריינות לשונית )שפה וקריאה(, ואוריינות מתמטית.
לימודי האוריינות הלשונית מתמקדים במיומנויות הלשוניות המתפתחות החל מהגיל הרך,
בטיפוח יכולת ההבעה ורכישת הקריאה.
הלימודים העיוניים מתמקדים בהכרת יכולות הלמידה בגיל הרך, היבטים התפתחותיים ומוחיים
של שפה וקריאה, פסיכולוגיה של קריאה, רכישת הקריאה והבנת הנקרא, דו לשוניות, רכישת
שפה זרה, התפתחות החשיבה הכמותית והבנת מושגי יסוד של פעילות מתמטית.
בין הקורסים הנלמדים:
ניצני אוריינות
מבוא לאוריינות דיגיטלית
פיתוח מיומנויות שפה במסגרת חינוכית
טיפוח יצירתיות בגיל הרך שפה ומוח.
 
אשכול ניהול במערכות חינוך
עוסק בבחירת תוכניות לימוד, טיפוח אקלים לימודי באווירה של פתיחות והקשבה, ניהול
והנהגת צוות מורים, במטרה להעצים את יכולתם בטיפוח הכישורים הטמונים בהם ותפיסתם
העצמית כמסוגלים לשפר את האקלים החינוכי, ההישגים בלמידה, והשיפור העצמי של
התלמידים. כן תעסוק התוכנית בניהול פיננסי של בית-הספר, הובלת שינויים בית ספריים,
קידום ההוראה והערכתה, שיתוף פעולה עם ההורים בהכנת תלמידים לחיים. הנחת היסוד
של תוכנית זו היא שכדי לנהל היטב, יש צורך בידע ובכישורי ניהול. התוכנית מתחשבת בכך
שבארגוני החינוך מתגברת הנטייה לביזור סמכות הניהול, ולכן היא מיידעת את תלמידיה באשר
לתפקידי ניהול מגוונים במערכות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות.
בין הקורסים הנלמדים:
מבוא למנהל
חינוכי מנהיגות חינוכית
ניהול עובדים בשירות הציבורי
בית-הספר בפרספקטיבה של תורת הארגון
סוגיות בחינוך לקראת עתיד לא ידוע
דפוסי קבלת החלטות
הערכת פרויקטים
אתיקה בניהול
ניהול בית הספר בסביבה מתוקשבת
 
מידע נוסף
אשכול ליקויי למידה
עוסק במכלול הסיבות לקשיי למידה וליקויי למידה. קשיי למידה הם קשיים, שמקורם הוא
בעיקר סביבתי. למשל, חסכים בהתפתחות לשונית בשל העדר תמיכה בהתפתחות האוריינית
של הילדים, או מצוקות רגשיות בשל נסיבות אישיות או משפחתיות. אם ניתן להפחית או
לסלק את הקשיים הסביבתיים, או לפצות על החסכים באמצעות תגבור הלמידה, ניתן לשפר
באופן משמעותי את ההישגים הלימודיים של הסובלים מקשיי למידה.
ליקויי למידה הם בדרך-כלל מולדים, ומקורם הוא מערכתי. כלומר, שיבושים במערכת העצבים,
המשתקפים בביצועים כושלים של פעילויות קוגניטיביות. למשל, תפקודי לשון, קריאה, חשיבה
מתמטית, קשב וריכוז. כיוון שהכשל מובנה במערכת העצבים, לא ניתן לסלק אותו, אבל ניתן
להקל על הלומדים בעזרת אסטרטגיות למידה מיוחדות. מאחר שהקשיים מוגבלים לתחום
קוגניטיבי ספציפי, הם לא בהכרח מעיבים על היכולת הקוגניטיבית בתחומים אחרים או על
האינטליגנציה בכללה.
הלימודים מתמקדים באיתור לקויי הלמידה ובסיוע להם. מרבית ליקויי הלמידה בבתי-הספר
מתגלים ברכישת הקריאה ויכולת החשיבה המתמטית. שני אלה הם הגורמים המשפיעים
ביותר על ההישגים בלמידה לאורך הלימודים בבית-הספר ובמהלך החיים.
חשיבות רבה נודעת לאיתור מוקדם של לקויות למידה וקשיי למידה, הפרעות תקשורת ושפה,
קשב, לקויות קריאה, לקויות בחשיבה מתמטית, וקשיים חברתיים.
בין הקורסים הנלמדים:
למידה וקשיי למידה
מבוא לילד עם צרכים מיוחדים
שפה ומוח
קשיים בקריאה ובכתיבה טיפול בלקויות למידה
קשיי קשב וניתוח התנהגות
אשכול ייעוץ חינוכי
התוכנית בייעוץ חינוכי מעניקה לסטודנטים ידע בסיסי על היבטים נפשיים של תלמידים,
הורים, מורים ואנשי הצוות המקצועי במוסדות החינוך למיניהם ומטרתה לסייע להם בבית-
הספר ומחוצה לו ולבנות יסודות להתפתחות תקינה ומיטבית.
הלימודים יעסקו בעקר באוכלוסייה הרגילה של ביה״ס וכן בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים,
בתלמידים הנתקלים בקשיי הסתגלות מבחינה לימודית חברתית רגשית ובצעירים בסיכון.
התוכנית מכוונת להעצמה ולטיפוח התלמידים והמורים וההורים כאחד.
הלימודים מקנים את הבסיס הראשוני על מצבי לחץ ומשבר וידע על ליווי והנחייה של הצוות
החינוכי וההורים בנושאים השונים שהדינמיקה בביה״ס ובחברה מזמנת כגון מצבי מלחמה
רעידות אדמה וכדומה.
התוכנית מקנה לסטודנטים גישה מערכתית רחבה ומתייחסת לעבודה עם כלל המערכת
הבית- ספרית וגם לעבודה עם מערכות ארגוניות שמחוץ לבית הספר.
הלימודים נשענים על הצגת חומר לימודי תיאורטי עדכני ומתן דוגמאות מן השדה.
התוכנית משמשת בסיס, )המורחב בלימודי התואר השני( לטיפוח יועצים חינוכיים אקטיביים,
יוזמים, ומחוללי שינוי.
בין הקורסים הנלמדים:
מבוא לייעוץ חינוכי
הנחיית קבוצה
למידה וקשיי למידה
מיומנויות בראיון הייעוצי ייעוץ לבית הספר כמערכת
תיאוריות באישיות ומשמעותם בחינוך
התפתחות נורמלית ואבנורמלית.
אשכול חינוך בגיל הרך
עוסק בהתפתחות הילדים בגיל הרך ובהבנה לצרכיהם מלידתם עד כניסתם לבית הספר.
התוכנית מעניקה ידע על היבטים של החינוך בגיל הרך, מבחינה התפתחותית ופדגוגית.
הלימודים מתייחסים במיוחד לדרכי החשיבה והלמידה של הילד לפני הכניסה לבית-הספר,
ולעולמו הרגשי.
היא מציגה לסטודנטים את השיקולים בבניית פעילות לימודית ההולמת את הילדים בגיל הרך,
ומראה כיצד ניתן לעצב סביבה חינוכית ההולמת את צרכיהם.
התוכנית מטפחת מנהיגות חינוכית בעלת ידע אקדמי וניסיון עבודה עם ילדים.
בין הקורסים הנלמדים:
התפתחות רגשית וחברתית בגיל הרך
התפתחות פיסית, מוטורית, וקוגניטיבית
תיאוריות של האישיות
התפתחות נורמלית ואב-נורמלית
המשחק וחשיבותו בגיל הרך
התפתחות שפה, קריאה וכתיבה
קידום חשיבה מתמטית בגיל הרך
התנהגות ילדים בגן הילדים
 
 
* הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

עוד מסלולי לימוד – האקדמית גליל מערבי

אנחנו ניתן לך את כל
המידע שיחסוך לך
הרבה זמן וכסף!
השאר/י פרטים לייעוץ
לימודים חינם!
כתובת
דרך המכללה 0, עכו
מה מתאים לך ללמוד?
יש לבחור שיטת חיפוש, להזין את התחום
וללחוץ על אייקון החיפוש
סוג לימודים
  • מכינות, בגרות ופסיכומטרי
  • לימודי תואר ראשון
  • הנדסאים
  • לימודי תואר שני
  • קורסים ולימודי תעודה
  • לימודים בחו"ל
  • לימודי תואר שלישי
קטגוריה
תחום
איזור
345
מקצועות
2538
מוסדות
17566
מסלולי לימוד