תפקידו של הקורס הוא להכשיר את הסטודנטים לעבוד ככוח מסייע משמעותי בכל מסגרות החינוך המיוחד בבתי ספר או הגנים. במסגרת הלימודים שמים דגש על דרך ההתנהלות וכמו"כ על דרך ההתמודדות עם קשיים ושימוש בסייעות ככוח עזר משמעותי לצוות החינוכי הקיים. מטרת הלימודים היא להכשיר סייעים/ות מקצועיים ובעלי כלים יישומיים והכשרה מעשית מקיפה. תכנית הלימודים כוללת בתוכה לא מעט נושאי לימוד שמקיפים את כל נושא הסיוע בתחום החינוך המיוחד.