יורם לימודים
האיזור האישי שלי
כאן נרכז עבורך באופן אוטומטי את כל תחומי הלימוד שהתעניינת בהם בעת ביקורך באתר
הבחירות שלי
להכוונה מקצועית חינם השאר פרטים ונציגנו יחזרו אליך

תעודת הוראה בהיסטוריה

מכללת העיר פתח תקווה

פרטים על תעודת הוראה בהיסטוריה
* מטרת התוכנית :
- התכנית מקנה תעודת הוראה בהיסטוריה לבתי ספר על-יסודיים לבעלי תואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה בהיסטוריה (‏חד-חוגי, חד-חוגי עם לימודי חטיבה, דו-חוגי, בהדגשת היסטוריה של עם ישראל‎)‏, במדעי הרוח בהדגשת לימודי המזרח התיכון או במדעי הרוח והחברה בהדגשת לימודי המזרח התיכון, בתכנית דו-חוגית הכוללת חוג בהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו,1 וכן לבעלי תואר בוגר בהיסטוריה (‏לרבות היסטוריה של המזרח התיכון והיסטוריה של עם ישראל1‎)‏ ממוסדות אקדמיים אחרים,2 המבקשים להכשיר את עצמם להוראת המקצוע בבתי ספר על-יסודיים.
 
תכנית הלימודים לתעודת הוראה בהיסטוריה כוללת קורסים בחינוך, במתודולוגיה ובהכשרה מעשית.
 
* דרישות הלימודים לקבלת תעודת הוראה בהיסטוריה:
- קורסים בחינוך
- קורסים במתודולוגיה
- הכשרה מעשית
 
מידע נוסף
המעוניינים להתקבל לתכנית לתעודת הוראה בהיסטוריה יגישו בקשה לוועדה לאישור תכניות לימודים, בצירוף תעודת בוגר אוניברסיטה וגיליון ציונים מקורי, לא יאוחר ממועד סיום לימוד הקורס הראשון בתכנית לתעודת הוראה (‏ראו סעיף ב לעיל‎)‏, ולפני ההרשמה לקורס מתודולוגיה של הוראת ההיסטוריה (‏55169‎)‏.10
 
יוכלו להתקבל לתכנית רק מי שסיימו תואר ראשון או שהם בשנת לימודיהם האחרונה לתואר בדיסציפלינות הרלוונטיות, ממוצע ציוניהם לתואר הוא 75 לפחות ועמדו בדרישות האנגלית.
 
סטודנטים במהלך לימודיהם לתואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה יוכלו להתקבל ללימודי תעודת הוראה בהיסטוריה רק לאחר שצברו לפחות 72 נ"ז בקורסים לתואר הראשון בממוצע של 75 לפחות, עמדו בדרישות שבסעיף א לעיל ובדרישות האנגלית, ובתנאי שתכנית לימודיהם לתואר ותכנית לימודיהם לתעודת הוראה אושרו על ידי הוועדה לאישור תכניות לימודים.11
 
הוועדה לאישור תכניות לימודים תודיע לסטודנטים אם התקבלו לתכנית, ובמידת הצורך, אילו קורסי השלמה עליהם ללמוד.
 
סטודנטים יהיו זכאים לתעודת הוראה בהיסטוריה אם סיימו את כל חובותיהם לתואר ראשון, את לימודי ההשלמה (‏במידת הצורך‎)‏ ואת תכנית הלימודים לתעודת הוראה כפי שאושרה להם על-ידי הוועדה.
 
ניתן לקבל פטור משני קורסים בחינוך לכל היותר ובהיקף שאינו עולה על 12 נ"ז. פטור זה יינתן רק בגין לימודים קודמים של קורסים דומים בתכניהם ובהיקפם לקורסי התכנית. בכל מקרה תחול חובה של לימוד קורס מתקדם במסגרת תעודת ההוראה.
 
החלטת ועדת הקבלה תקפה ל-3 שנים, בכפוף לעמידה בדרישות מתווה תכנית הלימודים של משרד החינוך.
 

עוד מסלולי לימוד – מכללת העיר פתח תקווה

שירות אישי
חינם
השאר פרטים ונחזור אליך עם כל המידע
כתובת
שחם 64, פתח תקווה
X
שירות אישי חינם
מחפש את מוסד הלימודים שהכי מתאים לך? השאר פרטים