יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים העמוד יטען בעוד 6 שניות דלג
חיפוש לימודים
    1. חפש
ייעוץ אישי חינם
השאר פרטים ונחזור אליך עם כל המידע
מאשר/ת לשלוח חומר פרסומי.

פרטי התקשרות

כתובת:ביבא-לת תטיסרבינוא, ביבא-לת69978 ,מסלולי הלימוד של אוניברסיטת תל אביב
הוראת המדעים - תעודת הוראה

הוראת המדעים - תעודת הוראה

- שנה עד שנתיים:משך הלימודים
תעודת הוראה לבית הספר העל-יסודי:סוג התעודה/תואר
אוקטובר :מועדי פתיחה
תכנית זו מיועדת בעיקר להכשרת מורי מורים. התכנית תאפשר לבעלי תואר מוסמך, לפחות, במדעים או בהוראת מדעים, להמשיך בלימודיהם, לשם העמקה, הרחבה, השלמה והתעדכנות בנושאים שעניינם התוכן האקדמי של הוראת המדעים. מערכת החינוך זקוקה למורים מומחים ומעודכנים בתחום המקצועי ובהוראתו, ולמורים שילמדו נושאים אינטגרטיביים במדעים. כמו כן, יש במערכת דרישה מתמדת לאנשים בעלי השכלה גבוהה בהוראת המדעים, במוסדות להכשרת מורים ולהשתלמותם, במרכזים לפיתוח תכניות לימוד ובמרכזי הנחייה, הפעלה, הערכה ופיקוח ברמות שונות. בוגרי התכנית יוכלו למלא צרכים אלה של מערכת החינוך. אנו מציעים תכנית לימודי תעודה בתר-מוסמכים שתאפשר: - הרחבה ועדכון ההשכלה בתחום המקצוע המדעי ובהוראתו. - הרחבת תחומי המקצוע והוראתם - הרחבת ההשכלה בתחומים מקצועיים נוספים הקרובים לתחום מקצוע ההוראה (למשל, מורה לביולוגיה ילמד נושאים שונים בכימיה, פיזיקה, רפואה וכו') ובהוראתם. - התמחות בהוראת המקצועות המדעיים במוסדות להכשרת מורים והשתלמותם.
:אודות המסלול
* מספר המקומות בחוג מוגבל ל-20.
:הערות ומידע נוסף
 
:רשימת המסלולים
מקצועות המחשב
מדעי המחשב לתואר ראשוןמדעי המחשב לתואר ראשון
מדעי המחשב לתואר שנימדעי המחשב לתואר שני
מדעי הניהול לתואר שנימדעי הניהול לתואר שני
מקצועות המחשב
מדעי החברה והרוח
ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום לתואר שניארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום לתואר שני
בלשנות לתואר שניבלשנות לתואר שני
בלשנות שמית לתואר שניבלשנות שמית לתואר שני
גיאוגרפיה וסביבת אדם לתואר שניגיאוגרפיה וסביבת אדם לתואר שני
היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות לתואר שניהיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות לתואר שני
היסטוריה של עם ישראל לתואר שניהיסטוריה של עם ישראל לתואר שני
הלשון העברית לתואר שניהלשון העברית לתואר שני
המזרח התיכון בעת החדישה ואפריקה לתואר שניהמזרח התיכון בעת החדישה ואפריקה לתואר שני
התכנית הבינתחומית לתואר שני באמנויותהתכנית הבינתחומית לתואר שני באמנויות
התכנית הבינתחומית לתואר שני באמנויות במסלול קולנוע וטלוויזיההתכנית הבינתחומית לתואר שני באמנויות במסלול קולנוע וטלוויזיה
התכנית הרב-תחומית באמנויות לתואר ראשוןהתכנית הרב-תחומית באמנויות לתואר ראשון
לימודי אנגלית כללית לתואר ראשוןלימודי אנגלית כללית לתואר ראשון
לימודי ארכיאולוגיה של ארץ ישראל , ותרבויות המזרח הקדום תואר ראשוןלימודי ארכיאולוגיה של ארץ ישראל , ותרבויות המזרח הקדום תואר ראשון
לימודי ביטחון לתואר שנילימודי ביטחון לתואר שני
לימודי בלשנות לתואר ראשוןלימודי בלשנות לתואר ראשון
לימודי גיאוגרפיה לתואר ראשוןלימודי גיאוגרפיה לתואר ראשון
לימודי היסטוריה כללית לתואר ראשוןלימודי היסטוריה כללית לתואר ראשון
לימודי היסטוריה של המזרח התיכון לתואר ראשוןלימודי היסטוריה של המזרח התיכון לתואר ראשון
לימודי היסטוריה של עם ישראל לתואר ראשוןלימודי היסטוריה של עם ישראל לתואר ראשון
לימודי התרבות העברית לתואר ראשוןלימודי התרבות העברית לתואר ראשון
לימודי מזרח אסיה לתואר ראשוןלימודי מזרח אסיה לתואר ראשון
לימודי מזרח אסיה לתואר שנילימודי מזרח אסיה לתואר שני
לימודי נשים ומגדר לתואר ראשוןלימודי נשים ומגדר לתואר ראשון
לימודי סביבה לתואר שנילימודי סביבה לתואר שני
לימודי ספרות לתואר ראשוןלימודי ספרות לתואר ראשון
לימודי ערבית ואסלאם לתואר ראשוןלימודי ערבית ואסלאם לתואר ראשון
לימודים כלליים ובין-תחומיים לתואר ראשוןלימודים כלליים ובין-תחומיים לתואר ראשון
לימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה לתואר שנילימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה לתואר שני
לימודים קלאסיים לתואר ראשוןלימודים קלאסיים לתואר ראשון
לימודים קלאסיים לתואר שנילימודים קלאסיים לתואר שני
מדיניות ציבורית - יישוב סכסוכים וגישור לתואר שנימדיניות ציבורית - יישוב סכסוכים וגישור לתואר שני
מדיניות ציבורית לתואר שנימדיניות ציבורית לתואר שני
מדיניות ציבורית תכנית מנהלים - תואר שנימדיניות ציבורית תכנית מנהלים - תואר שני
מדע המדינה לתואר ראשוןמדע המדינה לתואר ראשון
מדע המדינה לתואר שנימדע המדינה לתואר שני
מדעי הדתות לתואר שנימדעי הדתות לתואר שני
מחקר התרבות לתואר שנימחקר התרבות לתואר שני
מקרא לתואר שנימקרא לתואר שני
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה לתואר ראשוןסוציולוגיה ואנתרופולוגיה לתואר ראשון
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה לתואר שניסוציולוגיה ואנתרופולוגיה לתואר שני
ספרות לתואר שניספרות לתואר שני
ערבית ואסלאם לתואר שניערבית ואסלאם לתואר שני
פילוסופיה יהודית לתואר שניפילוסופיה יהודית לתואר שני
פילוסופיה לתואר ראשוןפילוסופיה לתואר ראשון
צרפתית לתואר ראשוןצרפתית לתואר ראשון
צרפתית לתואר שניצרפתית לתואר שני
תואר שני בחוג להיסטוריה כלליתתואר שני בחוג להיסטוריה כללית
תכניות תואר שני במדע המדינה לבכיריםתכניות תואר שני במדע המדינה לבכירים
תכנית מצטיינים משולבת במדעי הרוח והאמנויותתכנית מצטיינים משולבת במדעי הרוח והאמנויות
תלמוד וספרות העת העתיקה לתואר שניתלמוד וספרות העת העתיקה לתואר שני
מדעי החברה והרוח
מנהל עסקים
TLV iMBA - מנהל עסקים לתואר שני בשפה האנגליתTLV iMBA - מנהל עסקים לתואר שני בשפה האנגלית
בריאות בתעסוקה לתואר שניבריאות בתעסוקה לתואר שני
בריאות הציבור לתואר שניבריאות הציבור לתואר שני
חשבונאות לתואר ראשוןחשבונאות לתואר ראשון
כלכלה לתואר ראשוןכלכלה לתואר ראשון
כלכלה לתואר שניכלכלה לתואר שני
לימודי עבודה למנהליםלימודי עבודה למנהלים
לימודי עבודה לתואר שנילימודי עבודה לתואר שני
מדעי הבריאות לתואר שני - ניהול מצבי חירום ואסון למנהליםמדעי הבריאות לתואר שני - ניהול מצבי חירום ואסון למנהלים
מדעי הניהול לתואר שנימדעי הניהול לתואר שני
מנהל מערכות בריאות לתואר שנימנהל מערכות בריאות לתואר שני
מנהל עסקים למנהלים לתואר שני - .E.M.B.Aמנהל עסקים למנהלים לתואר שני - .E.M.B.A
מנהל עסקים לתואר שני - .M.B.Aמנהל עסקים לתואר שני - .M.B.A
מנהל עסקים לתואר שני עם התמחות בניהול פיננסימנהל עסקים לתואר שני עם התמחות בניהול פיננסי
ניהול לתואר ראשוןניהול לתואר ראשון
מנהל עסקים
רפואה ומקצועות הטיפול
בריאות בתעסוקה לתואר שניבריאות בתעסוקה לתואר שני
הפרעות בתקשורת לתואר ראשוןהפרעות בתקשורת לתואר ראשון
הפרעות בתקשורת לתואר שניהפרעות בתקשורת לתואר שני
מדעי החיים ומדעי הרפואה לתואר ראשוןמדעי החיים ומדעי הרפואה לתואר ראשון
מדעי הרפואה לתואר שנימדעי הרפואה לתואר שני
מנהל מערכות בריאות לתואר שנימנהל מערכות בריאות לתואר שני
סיעוד לתואר ראשוןסיעוד לתואר ראשון
סיעוד לתואר שניסיעוד לתואר שני
עבודה סוציאלית לתואר ראשוןעבודה סוציאלית לתואר ראשון
עבודה סוציאלית לתואר שניעבודה סוציאלית לתואר שני
פיזיותרפיה לתואר ראשוןפיזיותרפיה לתואר ראשון
פיזיותרפיה לתואר שניפיזיותרפיה לתואר שני
פסיכולוגיה לתואר ראשוןפסיכולוגיה לתואר ראשון
ריפוי בעיסוק לתואר ראשוןריפוי בעיסוק לתואר ראשון
ריפוי בעיסוק לתואר שניריפוי בעיסוק לתואר שני
רפואהרפואה
רפואה ומקצועות הטיפול
הנדסה
הנדסה ביו-רפואית לתואר ראשוןהנדסה ביו-רפואית לתואר ראשון
הנדסה מכנית לתואר ראשוןהנדסה מכנית לתואר ראשון
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה לתואר ראשוןהנדסת חשמל ואלקטרוניקה לתואר ראשון
הנדסת תעשייה לתואר ראשוןהנדסת תעשייה לתואר ראשון
לימודי הנדסה לתואר שנילימודי הנדסה לתואר שני
הנדסה
אמנות, אדריכלות ועיצוב
אדריכלות לתואר ראשוןאדריכלות לתואר ראשון
אמנות התיאטרון לתואר שניאמנות התיאטרון לתואר שני
התכנית הבינתחומית לתואר שני באמנויותהתכנית הבינתחומית לתואר שני באמנויות
התכנית הבינתחומית לתואר שני באמנויות במסלול קולנוע וטלוויזיההתכנית הבינתחומית לתואר שני באמנויות במסלול קולנוע וטלוויזיה
התכנית הרב-תחומית באמנויות לתואר ראשוןהתכנית הרב-תחומית באמנויות לתואר ראשון
קולנוע וטלוויזיה לתואר שניקולנוע וטלוויזיה לתואר שני
תולדות האמנות לתואר ראשוןתולדות האמנות לתואר ראשון
תולדות האמנות לתואר שניתולדות האמנות לתואר שני
תכנית מצטיינים משולבת במדעי הרוח והאמנויותתכנית מצטיינים משולבת במדעי הרוח והאמנויות
אמנות, אדריכלות ועיצוב
*ריק*
בריאות בתעסוקה לתואר שניבריאות בתעסוקה לתואר שני
עבודה סוציאלית לתואר ראשוןעבודה סוציאלית לתואר ראשון
עבודה סוציאלית לתואר שניעבודה סוציאלית לתואר שני
פסיכולוגיה לתואר ראשוןפסיכולוגיה לתואר ראשון
*ריק*
תכניות תואר שלישי בישראל
ERROR: 1064 : 37000 : [MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-4.0.27-standard]You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ')' at line 1 ERROR: 1064 : 37000 : [MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-4.0.27-standard]You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ')' at line 1 ERROR: 1064 : 37000 : [MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-4.0.27-standard]You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ')' at line 1 ERROR: 1064 : 37000 : [MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-4.0.27-standard]You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ')' at line 1
בריאות בתעסוקה לתואר שניבריאות בתעסוקה לתואר שני
עבודה סוציאלית לתואר ראשוןעבודה סוציאלית לתואר ראשון
עבודה סוציאלית לתואר שניעבודה סוציאלית לתואר שני
פסיכולוגיה לתואר ראשוןפסיכולוגיה לתואר ראשון
תכניות תואר שלישי בישראל
תקשורת, צילום ומשחק
אמנות התיאטרון לתואר ראשוןאמנות התיאטרון לתואר ראשון
אמנות התיאטרון לתואר שניאמנות התיאטרון לתואר שני
התכנית הבינתחומית לתואר שני באמנויות במסלול קולנוע וטלוויזיההתכנית הבינתחומית לתואר שני באמנויות במסלול קולנוע וטלוויזיה
כותרת - לימודי עיתונאותכותרת - לימודי עיתונאות
מוסיקה לתואר ראשוןמוסיקה לתואר ראשון
מוסיקה לתואר שנימוסיקה לתואר שני
קולנוע וטלוויזיה לתואר ראשוןקולנוע וטלוויזיה לתואר ראשון
קולנוע וטלוויזיה לתואר שניקולנוע וטלוויזיה לתואר שני
תקשורת לתואר ראשוןתקשורת לתואר ראשון
תקשורת, צילום ומשחק
חינוך והוראה
הוראת המדעים לתואר שניהוראת המדעים לתואר שני
היבטים התפתחותיים בחינוך לתואר ראשוןהיבטים התפתחותיים בחינוך לתואר ראשון
הפרעות בתקשורת לתואר שניהפרעות בתקשורת לתואר שני
מדיניות ומינהל בחינוך לתואר שנימדיניות ומינהל בחינוך לתואר שני
תכנון לימודים והוראה לתואר שניתכנון לימודים והוראה לתואר שני
חינוך והוראה
הכשרה מקצועית
תרגום ועריכת תרגוםתרגום ועריכת תרגום
הכשרה מקצועית
לימודי שפות
תרגום ועריכת תרגוםתרגום ועריכת תרגום
לימודי שפות
משפטים
משפטים לתואר ראשוןמשפטים לתואר ראשון
משפטים לתואר שנימשפטים לתואר שני
משפטים
רפואה משלימה
מדעי המחשב לתואר ראשוןמדעי המחשב לתואר ראשון
מדעי המחשב לתואר שנימדעי המחשב לתואר שני
מדעי הניהול לתואר שנימדעי הניהול לתואר שני
רפואה משלימה
מקצועות הטיפול והייעוץ
הפרעות בתקשורת לתואר ראשוןהפרעות בתקשורת לתואר ראשון
עבודה סוציאלית לתואר ראשוןעבודה סוציאלית לתואר ראשון
עבודה סוציאלית לתואר שניעבודה סוציאלית לתואר שני
פסיכולוגיה לתואר ראשוןפסיכולוגיה לתואר ראשון
ריפוי בעיסוק לתואר שניריפוי בעיסוק לתואר שני
מקצועות הטיפול והייעוץ
ניהול, לוגיסטיקה ומשאבי אנוש
לימודי המשך לבעלי תואר .M.B.Aלימודי המשך לבעלי תואר .M.B.A
ניהול, לוגיסטיקה ומשאבי אנוש
הוראה והדרכה
הוראת המדעים - תעודת הוראההוראת המדעים - תעודת הוראה
היבטים התפתחותיים בחינוך - תעודת הוראההיבטים התפתחותיים בחינוך - תעודת הוראה
לימודים לתעודת הוראהלימודים לתעודת הוראה
תכנון לימודים והוראה - תעודת הוראהתכנון לימודים והוראה - תעודת הוראה
הוראה והדרכה
מקצועות פרה-רפואיים
לימודי המשך ברפואת שינייםלימודי המשך ברפואת שיניים
מקצועות פרה-רפואיים
מדעים מדוייקים
ביולוגיה לתואר ראשוןביולוגיה לתואר ראשון
גיאופיזיקה ומדעי האטמוספירה והחלל לתואר שניגיאופיזיקה ומדעי האטמוספירה והחלל לתואר שני
גיאופיזיקה ומדעים פלנטריים לתואר ראשוןגיאופיזיקה ומדעים פלנטריים לתואר ראשון
כימיה לתואר ראשוןכימיה לתואר ראשון
כימיה לתואר שניכימיה לתואר שני
לימודי סביבה לתואר שנילימודי סביבה לתואר שני
מדעי החיים ומדעי הרפואה לתואר ראשוןמדעי החיים ומדעי הרפואה לתואר ראשון
מדעי החיים לתואר שנימדעי החיים לתואר שני
מדעי הרפואה לתואר שנימדעי הרפואה לתואר שני
מתמטיקה וסטטיסטיקה לתואר ראשוןמתמטיקה וסטטיסטיקה לתואר ראשון
מתמטיקה וסטטיסטיקה לתואר שנימתמטיקה וסטטיסטיקה לתואר שני
פיזיקה לתואר שניפיזיקה לתואר שני
מדעים מדוייקים

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים
מחפש מוסד לימוד?
X
קבל ייעוץ לימודים חינם
למציאת מוסדות לימוד
תודה על פנייתך
נציג שלנו ייצור קשר עוד היום