יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים העמוד יטען בעוד 6 שניות דלג
חיפוש לימודים
    1. חפש
ייעוץ אישי חינם
השאר פרטים ונחזור אליך עם כל המידע
מאשר/ת לשלוח חומר פרסומי.

פרטי התקשרות

כתובת:םיפוצה רה, םילשורי91905 ,מסלולי הלימוד של האוניברסיטה העברית בירושלים
שפה וספרות ערבית לתואר ראשון

שפה וספרות ערבית לתואר ראשון

- 3 שנים:משך הלימודים
- תואר ראשון B.A בשפה וספרות ערבית:סוג התעודה/תואר
המסלול מתקיים לאורך כל שעות היום:שעות לימוד
הקניית ידע עיוני ושימושי בלשון הברבית הספרותית, הקלאסית והמודרנית. בנוסף מלמדים את התלמידים עיקריו תולדות הספרות הערבית הקלאסית והמודרנית, הבנת המקורות החושבים של הספרות הערבית תוך הכרת הרקע (לשוני, היסטורי ודתי), הכרת יסודות תרבות ערבית עממית בעיקר הארץ ישראלית, הבעה בכתב ובעל פה ותרגם מערבית לערבית.

ניתן לקחת את החוג כראשי או משני. כחוג שני מומלץ לבחור מבין החוגים הבאים: לימודי האסלאם והמזרח התיכון, לשון עברית, בלשנות, או אחד מהחוגים הספרותיים.
:אודות המסלול
* במקרה וחסרה בחינת בגרות במקצוע אחד ניתן להתקבל על תנאי (אם המקצוע החסר אינו אנגלית או מקצוע כללי ואם מציבים במקצוע החסר ציון 40, הציון המשוקלל יעמוד בסף הקבלה).:הערות ומידע נוסף
 
:רשימת המסלולים
מקצועות המחשב
לימודי הכנה למוסמך במינהל עסקים לתלמידי בוגר מצטייניםלימודי הכנה למוסמך במינהל עסקים לתלמידי בוגר מצטיינים
מדעי המחשב לתואר ראשוןמדעי המחשב לתואר ראשון
מדעי המחשב לתואר שנימדעי המחשב לתואר שני
מקצועות המחשב
מדעי החברה והרוח
אנגלית לתואר ראשוןאנגלית לתואר ראשון
אנגלית לתואר שניאנגלית לתואר שני
ארכיאולוגיה לתואר ראשוןארכיאולוגיה לתואר ראשון
ארכיאולוגיה לתואר שניארכיאולוגיה לתואר שני
בלשנות לתואר ראשוןבלשנות לתואר ראשון
בלשנות לתואר שניבלשנות לתואר שני
גאולוגיה לתואר ראשוןגאולוגיה לתואר ראשון
גאולוגיה לתואר שניגאולוגיה לתואר שני
גיאוגרפיה לתואר ראשוןגיאוגרפיה לתואר ראשון
גיאוגרפיה לתואר שניגיאוגרפיה לתואר שני
היסטוריה והיסטוריה של עם ישראל לתואר ראשוןהיסטוריה והיסטוריה של עם ישראל לתואר ראשון
היסטוריה לתואר ראשוןהיסטוריה לתואר ראשון
היסטוריה לתואר שניהיסטוריה לתואר שני
היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו לתואר ראשוןהיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו לתואר ראשון
היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו לתואר שניהיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו לתואר שני
היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדעים לתואר שניהיסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדעים לתואר שני
המזרח הקרוב הקדום, לשונותיו ותרבויותיו לתואר ראשוןהמזרח הקרוב הקדום, לשונותיו ותרבויותיו לתואר ראשון
המזרח הקרוב הקדום, לשונותיו ותרבויותיו לתואר שניהמזרח הקרוב הקדום, לשונותיו ותרבויותיו לתואר שני
הסטוריה של עם ישראל לתואר שניהסטוריה של עם ישראל לתואר שני
חקר סכסוכים ניהולם ויישובם לתואר שניחקר סכסוכים ניהולם ויישובם לתואר שני
יהדות זמננו לתואר שנייהדות זמננו לתואר שני
יחסים בינלאומיים לתואר ראשוןיחסים בינלאומיים לתואר ראשון
יחסים בינלאומיים לתואר שנייחסים בינלאומיים לתואר שני
יידיש לתואר שנייידיש לתואר שני
לימודי האסלאם והמזהלימודי האסלאם והמזה"ת לתואר שני
לימודי האסלאם והמזרח התיכוןלימודי האסלאם והמזרח התיכון
לימודי הודו, איראן, ארמניה וגרוזיה  לתואר שנילימודי הודו, איראן, ארמניה וגרוזיה לתואר שני
לימודי הכנה למוסמך במינהל עסקים לתלמידי בוגר מצטייניםלימודי הכנה למוסמך במינהל עסקים לתלמידי בוגר מצטיינים
לימודי יהדות לתואר ראשוןלימודי יהדות לתואר ראשון
לימודי מזרח אסיה לתואר ראשוןלימודי מזרח אסיה לתואר ראשון
לימודי מזרח אסיה לתואר שנילימודי מזרח אסיה לתואר שני
לימודים אמריקניים לתואר שנילימודים אמריקניים לתואר שני
לימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים לתואר שנילימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים לתואר שני
לימודים קלאסיים לתואר ראשוןלימודים קלאסיים לתואר ראשון
לימודים קלאסיים לתואר שנילימודים קלאסיים לתואר שני
לימודים רב-תחומיים לתואר ראשוןלימודים רב-תחומיים לתואר ראשון
לימודים רומאניים ולטינו-אמריקניים לתואר ראשוןלימודים רומאניים ולטינו-אמריקניים לתואר ראשון
לימודים רוסיים וסלאווים לתואר שנילימודים רוסיים וסלאווים לתואר שני
לשון עברית ולשונות היהודים לתואר ראשוןלשון עברית ולשונות היהודים לתואר ראשון
לשון עברית לתואר שנילשון עברית לתואר שני
מדיניות ציבורית  לתואר שנימדיניות ציבורית לתואר שני
מדע הדתות לתואר שנימדע הדתות לתואר שני
מדע המדינה לתואר ראשוןמדע המדינה לתואר ראשון
מדע המדינה לתואר שנימדע המדינה לתואר שני
מדעי המוח וההתנהגות (פיסיולוגיה) לתואר שנימדעי המוח וההתנהגות (פיסיולוגיה) לתואר שני
מדעי הקוגניציה לתואר ראשוןמדעי הקוגניציה לתואר ראשון
מחשבת ישראל לתואר ראשוןמחשבת ישראל לתואר ראשון
מחשבת ישראל לתואר שנימחשבת ישראל לתואר שני
מקרא לתואר ראשוןמקרא לתואר ראשון
מקרא לתואר שנימקרא לתואר שני
ניהול מלונאות ומשאבי מזון בתיירותניהול מלונאות ומשאבי מזון בתיירות
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה לתואר ראשוןסוציולוגיה ואנתרופולוגיה לתואר ראשון
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה לתואר שניסוציולוגיה ואנתרופולוגיה לתואר שני
ספרות ולשון עברית לתואר ראשוןספרות ולשון עברית לתואר ראשון
ספרות כללית והשוואתית לתואר ראשוןספרות כללית והשוואתית לתואר ראשון
ספרות כללית והשוואתית לתואר שניספרות כללית והשוואתית לתואר שני
ספרות עברית, יידיש ופולקלור לתואר ראשוןספרות עברית, יידיש ופולקלור לתואר ראשון
ספרות עברית, יידיש ופולקלור לתואר שניספרות עברית, יידיש ופולקלור לתואר שני
פולקלור יהודי והשוואתי לתואר ראשוןפולקלור יהודי והשוואתי לתואר ראשון
פולקלור יהודי והשוואתי לתואר שניפולקלור יהודי והשוואתי לתואר שני
פילוסופיה לתואר ראשוןפילוסופיה לתואר ראשון
פילוסופיה לתואר שניפילוסופיה לתואר שני
פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה לתואר ראשון - פכפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה לתואר ראשון - פכ"מ
קרימינולוגיה לתואר שניקרימינולוגיה לתואר שני
רביבים - הכשרת מורים למדעי היהדות מסלול ישיר לתואר שנירביבים - הכשרת מורים למדעי היהדות מסלול ישיר לתואר שני
שפה וספרות גרמנית לתואר שנישפה וספרות גרמנית לתואר שני
שפה וספרות ערבית לתואר ראשוןשפה וספרות ערבית לתואר ראשון
שפה וספרות ערבית לתואר שנישפה וספרות ערבית לתואר שני
שפה וספרות צרפתית לתואר שנישפה וספרות צרפתית לתואר שני
תוכנית אמירים למצטייניםתוכנית אמירים למצטיינים
תכנית תכנית "עתידים" - צוערים למינהל ציבורי
תלמוד והלכה לתואר ראשוןתלמוד והלכה לתואר ראשון
תלמוד והלכה לתואר שניתלמוד והלכה לתואר שני
תרבויות מרכז אירופה ומזרחה לתואר ראשוןתרבויות מרכז אירופה ומזרחה לתואר ראשון
מדעי החברה והרוח
מנהל עסקים
בריאות הציבור לתואר שניבריאות הציבור לתואר שני
חשבונאות לתואר ראשוןחשבונאות לתואר ראשון
כלכלה ומינהל עסקים לתואר שניכלכלה ומינהל עסקים לתואר שני
כלכלה וסטטיסטיקה לתואר שניכלכלה וסטטיסטיקה לתואר שני
כלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות לתואר ראשוןכלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות לתואר ראשון
כלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות לתואר שניכלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות לתואר שני
כלכלה לתואר ראשוןכלכלה לתואר ראשון
כלכלה לתואר שניכלכלה לתואר שני
לימודי הכנה למוסמך במינהל עסקים לתלמידי בוגר מצטייניםלימודי הכנה למוסמך במינהל עסקים לתלמידי בוגר מצטיינים
מינהל עסקים לתואר ראשוןמינהל עסקים לתואר ראשון
מינהל עסקים לתואר שנימינהל עסקים לתואר שני
ניהול טכנולוגיה לתואר שניניהול טכנולוגיה לתואר שני
פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה לתואר ראשון - פכפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה לתואר ראשון - פכ"מ
מנהל עסקים
רפואה ומקצועות הטיפול
ביוכימיה ומדעי המזון לתואר ראשוןביוכימיה ומדעי המזון לתואר ראשון
מדעי הקוגניציה לתואר ראשוןמדעי הקוגניציה לתואר ראשון
מדעי הקוגניציה לתואר שנימדעי הקוגניציה לתואר שני
מדעי הרפואה הבסיסיים לתואר ראשוןמדעי הרפואה הבסיסיים לתואר ראשון
מדעי הרפואה הבסיסיים לתואר שנימדעי הרפואה הבסיסיים לתואר שני
מדעי התזונה לתואר ראשוןמדעי התזונה לתואר ראשון
מדעי התזונה לתואר שנימדעי התזונה לתואר שני
סיעוד לתואר ראשוןסיעוד לתואר ראשון
סיעוד קליני מתקדםסיעוד קליני מתקדם
עבודה סוציאלית - לימודי הגיל הרך לתואר שניעבודה סוציאלית - לימודי הגיל הרך לתואר שני
עבודה סוציאלית - ניהול מלכרעבודה סוציאלית - ניהול מלכר"ים וארגונים קהילתיים לתואר שני
עבודה סוציאלית לתואר ראשוןעבודה סוציאלית לתואר ראשון
עבודה סוציאלית לתואר שניעבודה סוציאלית לתואר שני
פסיכוביולוגיה (צרוף פסיכולוגיה ומדעי החיים) לתואר ראשוןפסיכוביולוגיה (צרוף פסיכולוגיה ומדעי החיים) לתואר ראשון
פסיכולוגיה לתואר ראשוןפסיכולוגיה לתואר ראשון
פסיכולוגיה לתואר שניפסיכולוגיה לתואר שני
רוקחות לתואר ראשוןרוקחות לתואר ראשון
רוקחות לתואר שנירוקחות לתואר שני
ריפוי בעיסוק לתואר ראשוןריפוי בעיסוק לתואר ראשון
ריפוי בעיסוק לתואר שניריפוי בעיסוק לתואר שני
רפואהרפואה
רפואה וטרינרית לתואר ראשוןרפואה וטרינרית לתואר ראשון
רפואה וטרינרית לתואר שנירפואה וטרינרית לתואר שני
רפואת השיניים לתואר שנירפואת השיניים לתואר שני
רפואת שינייםרפואת שיניים
תכנית הסבה לרוקחותתכנית הסבה לרוקחות
רפואה ומקצועות הטיפול
הנדסה
הנדסת מחשבים ופיסיקה יישומיתהנדסת מחשבים ופיסיקה יישומית
הנדסת מחשבים לתואר ראשוןהנדסת מחשבים לתואר ראשון
לימודי הכנה למוסמך במינהל עסקים לתלמידי בוגר מצטייניםלימודי הכנה למוסמך במינהל עסקים לתלמידי בוגר מצטיינים
תוכנית אמירים למצטייניםתוכנית אמירים למצטיינים
הנדסה
אמנות, אדריכלות ועיצוב
תולדות האמנות לתואר ראשוןתולדות האמנות לתואר ראשון
תולדות האמנות לתואר שניתולדות האמנות לתואר שני
אמנות, אדריכלות ועיצוב
*ריק*
מדעי המוח וההתנהגות (פיסיולוגיה) לתואר שנימדעי המוח וההתנהגות (פיסיולוגיה) לתואר שני
מדעי הקוגניציה לתואר ראשוןמדעי הקוגניציה לתואר ראשון
מדעי הקוגניציה לתואר שנימדעי הקוגניציה לתואר שני
מידע על לימודים לתואר השלישימידע על לימודים לתואר השלישי
עבודה סוציאלית - לימודי הגיל הרך לתואר שניעבודה סוציאלית - לימודי הגיל הרך לתואר שני
עבודה סוציאלית - ניהול מלכרעבודה סוציאלית - ניהול מלכר"ים וארגונים קהילתיים לתואר שני
עבודה סוציאלית לתואר ראשוןעבודה סוציאלית לתואר ראשון
עבודה סוציאלית לתואר שניעבודה סוציאלית לתואר שני
פסיכוביולוגיה (צרוף פסיכולוגיה ומדעי החיים) לתואר ראשוןפסיכוביולוגיה (צרוף פסיכולוגיה ומדעי החיים) לתואר ראשון
פסיכולוגיה לתואר ראשוןפסיכולוגיה לתואר ראשון
פסיכולוגיה לתואר שניפסיכולוגיה לתואר שני
*ריק*
תקשורת, צילום ומשחק
מוסיקולוגיה לתואר ראשוןמוסיקולוגיה לתואר ראשון
מוסיקולוגיה לתואר שנימוסיקולוגיה לתואר שני
תאטרון לתואר שניתאטרון לתואר שני
תיאטרון לתואר ראשוןתיאטרון לתואר ראשון
תקשורת ועיתונאות לתואר ראשוןתקשורת ועיתונאות לתואר ראשון
תקשורת ועיתונאות לתואר שניתקשורת ועיתונאות לתואר שני
תקשורת, צילום ומשחק
חינוך והוראה
חינוך לתואר ראשוןחינוך לתואר ראשון
חינוך לתואר שניחינוך לתואר שני
עבודה סוציאלית - לימודי הגיל הרך לתואר שניעבודה סוציאלית - לימודי הגיל הרך לתואר שני
רביבים - הכשרת מורים למדעי היהדות מסלול ישיר לתואר שנירביבים - הכשרת מורים למדעי היהדות מסלול ישיר לתואר שני
חינוך והוראה
משפטים
מינהל עסקים לתואר ראשוןמינהל עסקים לתואר ראשון
משפטים - תכנית משולבתמשפטים - תכנית משולבת
משפטים לתואר ראשוןמשפטים לתואר ראשון
משפטים לתואר שנימשפטים לתואר שני
משפטים
רפואה משלימה
הנדסת מחשבים ופיסיקה יישומיתהנדסת מחשבים ופיסיקה יישומית
הנדסת מחשבים לתואר ראשוןהנדסת מחשבים לתואר ראשון
לימודי הכנה למוסמך במינהל עסקים לתלמידי בוגר מצטייניםלימודי הכנה למוסמך במינהל עסקים לתלמידי בוגר מצטיינים
מדעי המחשב לתואר ראשוןמדעי המחשב לתואר ראשון
רפואה משלימה
מקצועות הטיפול והייעוץ
עבודה סוציאלית - ניהול מלכרעבודה סוציאלית - ניהול מלכר"ים וארגונים קהילתיים לתואר שני
עבודה סוציאלית לתואר ראשוןעבודה סוציאלית לתואר ראשון
עבודה סוציאלית לתואר שניעבודה סוציאלית לתואר שני
פסיכוביולוגיה (צרוף פסיכולוגיה ומדעי החיים) לתואר ראשוןפסיכוביולוגיה (צרוף פסיכולוגיה ומדעי החיים) לתואר ראשון
פסיכולוגיה לתואר ראשוןפסיכולוגיה לתואר ראשון
פסיכולוגיה לתואר שניפסיכולוגיה לתואר שני
ריפוי בעיסוק לתואר שניריפוי בעיסוק לתואר שני
מקצועות הטיפול והייעוץ
הוראה והדרכה
תעודת הוראה לבית הספר העל יסודיתעודת הוראה לבית הספר העל יסודי
הוראה והדרכה
איכות הסביבה
איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות לתואר שניאיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות לתואר שני
איכות הסביבה
מדעים מדוייקים
אבולוציה, ססטמטיקה ואקולוגיה לתואר שניאבולוציה, ססטמטיקה ואקולוגיה לתואר שני
אוקיאנוגרפיה לתואר ראשוןאוקיאנוגרפיה לתואר ראשון
אוקיאנוגרפיה לתואר שניאוקיאנוגרפיה לתואר שני
איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות לתואר שניאיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות לתואר שני
ביוטכנולוגיה לתואר שניביוטכנולוגיה לתואר שני
ביוכימיה ומדעי המזון והתמחות בביוטכנולוגיה בחקלאות לתואר ראשוןביוכימיה ומדעי המזון והתמחות בביוטכנולוגיה בחקלאות לתואר ראשון
ביוכימיה ומדעי המזון לתואר שניביוכימיה ומדעי המזון לתואר שני
ביוכימיה מבנית ומולקולרית לתואר שניביוכימיה מבנית ומולקולרית לתואר שני
ביולוגיה תאית והתפתחותית (זואולוגיה) לתואר שניביולוגיה תאית והתפתחותית (זואולוגיה) לתואר שני
גידולי שדה וירקות לתואר שניגידולי שדה וירקות לתואר שני
גנומיקה וביואינפורמטיקה לתואר שניגנומיקה וביואינפורמטיקה לתואר שני
גנטיקה והשבחה לתואר שניגנטיקה והשבחה לתואר שני
גנטיקה לתואר שניגנטיקה לתואר שני
הגנת הצומח והתמחות בביוטכנולוגיה בחקלאות לתואר ראשוןהגנת הצומח והתמחות בביוטכנולוגיה בחקלאות לתואר ראשון
הגנת הצומח לתואר ראשוןהגנת הצומח לתואר ראשון
הגנת הצומח לתואר שניהגנת הצומח לתואר שני
הוראת המדעים לתואר שניהוראת המדעים לתואר שני
הנדסת מחשבים ופיסיקה יישומיתהנדסת מחשבים ופיסיקה יישומית
כימיה וביולוגיה לתואר ראשוןכימיה וביולוגיה לתואר ראשון
כימיה לתואר ראשוןכימיה לתואר ראשון
כימיה לתואר שניכימיה לתואר שני
כלכלה וסטטיסטיקה לתואר שניכלכלה וסטטיסטיקה לתואר שני
כלכלה חקלאית והתמחות בביוטכנולוגיהכלכלה חקלאית והתמחות בביוטכנולוגיה
כלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות לתואר ראשוןכלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות לתואר ראשון
כלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות לתואר שניכלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות לתואר שני
לימודי הסביבה לתואר ראשוןלימודי הסביבה לתואר ראשון
לימודי הסביבה לתואר שנילימודי הסביבה לתואר שני
מדעי בעלי החיים והתמחות בביוטכנולוגיה בחקלאות לתואר ראשוןמדעי בעלי החיים והתמחות בביוטכנולוגיה בחקלאות לתואר ראשון
מדעי בעלי החיים לתואר ראשוןמדעי בעלי החיים לתואר ראשון
מדעי בעלי החיים לתואר שנימדעי בעלי החיים לתואר שני
מדעי האטמוספירה לתואר ראשוןמדעי האטמוספירה לתואר ראשון
מדעי האטמוספירה לתואר שנימדעי האטמוספירה לתואר שני
מדעי החיים (ביולוגיה) לתואר ראשוןמדעי החיים (ביולוגיה) לתואר ראשון
מדעי העצב (נוירוביולוגיה) לתואר שנימדעי העצב (נוירוביולוגיה) לתואר שני
מדעי הצמח (בוטניקה) לתואר שנימדעי הצמח (בוטניקה) לתואר שני
מדעי הצמח בחקלאות לתואר ראשוןמדעי הצמח בחקלאות לתואר ראשון
מדעי הקרקע והמים לתואר ראשוןמדעי הקרקע והמים לתואר ראשון
מדעי הקרקע והמים לתואר שנימדעי הקרקע והמים לתואר שני
מדעי כדור הארץ לתואר ראשוןמדעי כדור הארץ לתואר ראשון
מדעי כדור הארץ לתואר שנימדעי כדור הארץ לתואר שני
מטעים וצמחי נוי לתואר שנימטעים וצמחי נוי לתואר שני
מטעים וצמחי נוי לתואר שנימטעים וצמחי נוי לתואר שני
מינהל עסקים לתואר ראשוןמינהל עסקים לתואר ראשון
מיקרוביולוגיה לתואר שנימיקרוביולוגיה לתואר שני
מתמטיקה לתואר ראשוןמתמטיקה לתואר ראשון
מתמטיקה לתואר שנימתמטיקה לתואר שני
ניהול טכנולוגיה לתואר שניניהול טכנולוגיה לתואר שני
סטטיסטיקה לתואר ראשוןסטטיסטיקה לתואר ראשון
סטטיסטיקה לתואר שניסטטיסטיקה לתואר שני
פיסיקה יישומית לתואר שניפיסיקה יישומית לתואר שני
פיסיקה לתואר ראשוןפיסיקה לתואר ראשון
פיסיקה לתואר שניפיסיקה לתואר שני
פסיכוביולוגיה (צרוף פסיכולוגיה ומדעי החיים) לתואר ראשוןפסיכוביולוגיה (צרוף פסיכולוגיה ומדעי החיים) לתואר ראשון
פרוטאומיקה לתואר שניפרוטאומיקה לתואר שני
מדעים מדוייקים

פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים
מחפש מוסד לימוד?
X
קבל ייעוץ לימודים חינם
למציאת מוסדות לימוד
תודה על פנייתך
נציג שלנו ייצור קשר עוד היום